Domus+ Cederhorst

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving

Cederhorst biedt een warm thuis voor 28 mensen met psychiatrische problematiek vaak in combinatie met een lichtverstandelijke beperking, die in de wijk teveel prikkels ervaren. Naast deze primaire problematiek kampen veel bewoners met middelen- en/of drankgebruik, welke binnen de voorziening worden gedoogd. Cederhorst is gehuisvest op het GGZ-terrein Zon & Schild in Amersfoort en grenst aan een bosrijk gebied. Hierdoor biedt Cederhorst een gestructureerde en veilige woonomgeving op een prikkelarme locatie met 24-uursbegeleiding.

Domus+ CederhorstBegeleiding op Cederhorst

Op Cederhorst heeft iedere bewoner een persoonlijk begeleider. Deze begeleider werkt samen met de werkcoach; verpleegkundige; sportcoach; 24-uurs groepsbegeleider; gedragswetenschapper en trajectmanager. Door integraal samen te werken binnen de voorziening, maar ook met onze ketenpartners, heeft de bewoner één samen afgestemd plan. Op deze manier dragen wij samen bij aan herstel van het gewone leven.   De persoonlijk begeleider werkt samen met de bewoner en de betrokken disciplines aan de gestelde doelen zoals het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het stabiliseren/verminderen van middelengebruik en een zinvolle invulling van de dag met als mogelijkheid interne en externe dagbesteding. De bewoner wordt aangesproken op zijn kracht en gestimuleerd zijn talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten. Dit alles volgens de principes van de methodiek van Hulp naar Herstel.

Benodigde indicaties voor wonen op Cederhorst

Om in aanmerking te komen voor een plek in Cederhorst, is een indicatie nodig. Voor meer informatie, ook over financiering en eigen bijdrage, kunt u contact met ons opnemen via 088 – 890 79 00.