Domus Leidsche Maan

Beschermd wonen voor mensen met verslavingsproblematiek

Leidsche Maan is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben. Wij kijken dan ook naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.

Domus Leidsche MaanLeidsche Maan werkt met twee fases, namelijk groepswonen en appartementen. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar een appartement. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

Persoonlijke begeleiding op Leidsche Maan 

Begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en bereikbaar. Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij, middels de herstelgerichte methode, in kleine stappen toewerken naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Daarbij werken wij vanuit de krachten en mogelijkheden van de deelnemer. 

Samenwerking met (externe) behandelaars

In onze begeleiding staan wij in nauw contact met externe behandelaars. De meeste van onze bewoners worden, naast de (persoonlijke) begeleiding door woonbegeleiders, begeleid door partners uit de GGZ, verslavingszorg en/of reclassering. Wij streven ernaar om regelmatig te overleggen en onze doelen op elkaar af te stemmen. 

5050 GreenDagbesteding

Dagbesteding is een belangrijk onderdeel van herstel. Op deze manier krijgen deelnemers weer een dag- en nachtritme, sociale contacten en eigenwaarde. Leidsche Maan beschikt over een werkcoach. Deze coach gaat met elke deelnemer op zoek naar passende dagbesteding

Faciliteiten

Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubileerde woon/slaapkamer met toilet, douche en tv/internetaansluiting.

Indicaties

Voor wonen op Leidsche Maan is een WMO 24-uurs beschermd wonen indicatie en/of een strafrechtelijke Forensische zorg ; GGZ+ intensief inclusief dagbesteding nodig. Voor het wonen in Leidsche Maan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Voor deelnemers met een WWB uitkering van de gemeente Utrecht geldt dat zij een zak- en kleedgeld uitkering krijgen. Voor deelnemers met een UWV uitkering wordt de eigen bijdrage naar ratio van het inkomen vastgesteld door het CAK. U kunt hiervoor een proefberekening maken op www.hetcak.nl