Domus Hirundo

Beschermd wonen voor mensen met verslavingsproblematiek

Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.

Domus HirundoHirundo werkt met twee fases, namelijk groepswonen en eigen appartementen. Bij het groepswonen is er 24-uursbegeleiding aanwezig. Bewoners kunnen naar de begeleiding toe voor vragen, hulp met het bellen naar instanties, meegaan naar afspraken buiten de deur e.d. Elke deelnemer start op het groepswonen en heeft vervolgens de mogelijkheid om door te stromen naar één van de tien appartementen. Vanuit hier is het doel om door te stromen naar een zelfstandige woonvorm. 

Begeleiding op Hirundo

Deelnemers hebben een persoonlijk begeleider met wie zij, middels de herstelgerichte methode, toewerken naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Daarbij werken wij vanuit de krachten en mogelijkheden van de deelnemer en voeren bewoners regie binnen hun eigen traject. Eén van de onderdelen van herstelgericht werken is werk en dagbesteding. Middels een werkcoach proberen we iedere bewoner een dagbesteding aan te bieden, passend bij het werkverleden, interesse en werkomgeving. Dit kan bij zowel 50|50 als bij een andere organisatie in de gemeente Amersfoort. Daarnaast wordt er intensief samengewerkt met collega-hulpverleners op het gebied van verslavingszorg, psychiatrie en financiën. 

Werk en dagbesteding

Bij Hirundo word je niet alleen begeleid in wonen, maar ook in het invullen van je dag. Samen met de werkcoach wordt er gekeken naar wat de deelnemer leuk vindt om te doen en een plan opgesteld. 
Hirundo vindt dagbesteding belangrijk, omdat een dag- en nachtritme de mens goed doet. Overdag lekker werken en ‘s nachts voldaan in slaap vallen. Je ontmoet andere mensen, leert nieuwe vaardigheden en krijgt weer een andere kijk op de toekomst. Binnen het Leger des Heils zijn diverse mogelijkheden voor dagbesteding, maar ook buiten het Leger des Heils zijn er diverse mogelijkheden. Op het moment dat de deelnemer (weer) een betaalde baan wil hebben, kijken we of dit te realiseren is. 

Faciliteiten

Elke bewoner beschikt over een eigen gemeubileerde woon/slaapkamer met toilet, douche en tv/internetaansluiting. 

Indicaties

Voor wonen op Hirundo is een WMO 24-uurs beschermd wonen indicatie en/of een strafrechtelijke Forensische zorg; GGZ+ intensief inclusief dagbesteding nodig. Voor het wonen op Hirundo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.