Domus+ De Heem Veldwijk

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving

Domus+ De Heem Veldwijk is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een verslaving, vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben.

Domus+ de Heem Veldwijk

Deelnemers hebben een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrisch aandoening en/of verslaving. Deelnemers functioneren sociaal beperkt en zijn zelfstandig, maar niet zelfredzaam. De deelnemers kunnen weinig prikkels verdragen en aarden niet in de drukte van de maatschappij. Deelname aan het sociale leven is beperkt mogelijk. Daarnaast zijn er in de stad teveel verleidingen voor de deelnemers, zoals drugs en alcohol. Veldwijk is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. 

Begeleiding

Deelnemers worden tijdens hun verblijf begeleid middels de herstelgerichte methode waarbij in kleine stappen toegewerkt wordt naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Alle bewoners hebben een persoonlijk begeleider die hen hierin ondersteunt. Deelnemers worden geacht zich te houden aan de huisregels om samenleven met andere bewoners mogelijk te maken. De meeste van onze bewoners worden, naast de (persoonlijke) begeleiding door woonbegeleiders, begeleid door een gedragswetenschapper van het Leger des Heils en partners uit de GGZ, thuiszorg en Jellinek. Wij streven ernaar om regelmatig te overleggen en onze behandeldoelen op elkaar af te stemmen.

Faciliteiten

Veldwijk biedt ruimte aan 22 bewoners. Daarnaast is er één crisisbed aanwezig. De bewoners hebben een eigen unit tot hun beschikking. In de unit bevinden zich een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, douche, toilet en halletje met bergruimte. Voor de units is een groenstrook aanwezig waarbij de bewoners de mogelijkheid hebben deze zelf te onderhouden.  In de boerderij bevinden zich een gemeenschappelijke woonkamer en keuken waar de bewoners samen kunnen komen.

De Heem Veldwijk - Dagbesteding

Dagbesteding

Op de boerderij zijn voldoende dagelijkse werkzaamheden te doen; van onkruid wieden, tot het verzorgen van dieren en het opknappen van meubels. In de werkplaats is er ruimte voor houtbewerking, kunnen mensen aan de slag met elektra en is er een fietsenwerkplaats aanwezig. Bewoners worden geprikkeld om zelf aan de slag te gaan en daarin samen met elkaar op te trekken.

Indicatie

De bewoners hebben een WLZ (Wet langdurige zorg) indicatie, niveau VG6 en VG7.