Domus

Beschermd wonen voor dak- en thuisloze mensen

Domus is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud.

Domus+ Cederhorst

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving
Cederhorst biedt een warm thuis voor 28 mensen met psychiatrische problematiek vaak in combinatie met een lichtverstandelijke beperking, die in de wijk teveel prikkels ervaren. Naast deze primaire problematiek kampen veel bewoners met middelen- en/of drankgebruik, welke binnen de voorziening worden gedoogd. Cederhorst is gehuisvest op het GGZ-terrein Zon & Schild in Amersfoort en grenst aan een bosrijk gebied. 
>> Meer informatie

Domus+ De Heem Heijcopperkade

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving
De Heem Heijcopperkade in Utrecht is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners hebben een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heijcopperkade is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. 
>> Meer informatie

Domus+ De Heem Veldwijk

Beschermd wonen in een prikkelarme omgeving
De Heem Veldwijk is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving, vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben.
>> Meer informatie

Domus Hirundo

Beschermd wonen voor mensen met verslavingsproblematiek
Hirundo is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een (hard)drugs en/of alcoholverslaving. Verslaving is bij deze mensen allesoverheersend waardoor zij in de maatschappij problemen ervaren en vaak dakloos raken. Bij Hirundo willen we weer werken naar herstel en kijken naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.
>> Meer informatie

Domus+ De Hoek

Beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met verslavingsproblematiek
De Hoek biedt plek aan 26 mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een alcohol-/harddrugsverslaving en/of psychiatrische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een jarenlange hulpverlening achter de rug hebben. Niets heeft ervoor gezorgd dat ze zelfredzaam zijn. Het gebruik van middelen maakt dat deelnemers voor veel zorg zijn uitgesloten. Op de Hoek wonen zowel mannen als vrouwen.
>> Meer informatie

Domus Leidsche Maan

Beschermd wonen voor mensen met verslavingsproblematiek
Leidsche Maan is een 24-uurs beschermde woonvorm voor zowel mannen als vrouwen van 18 jaar en ouder die kampen met een ((hard)drugs) verslaving vaak in combinatie met psychische problemen. Voor alle deelnemers geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en al meerdere behandelingen doorlopen hebben. Wij kijken dan ook naar de krachten en mogelijkheden van onze deelnemers om zo hun gewenste doelen zoveel mogelijk te behalen. Middelengebruik is, op de eigen kamer, gedoogd.
>> Meer informatie

Domus Almere

Beschermd wonen voor dak- en thuislozen
Domus Almere is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die nergens anders terecht kunnen. Zij krijgen 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud.
>> Meer informatie