Woonvoorziening De Heem

Woonvoorziening De Heem is een onderdeel van het Leger des Heils Welzijn en Gezondheidszorg Midden Nederland.

De Heem is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners op De Heem hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heem is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. Men kan vrijwillig worden opgenomen, of verplicht gesteld worden middels de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg. 

Uniek concept

Het unieke concept van De Heem is dat cliënten aan de randen van de stadskernen, aarden in een prikkelarme omgeving. Zelfstandig wonen, zeker in de steden, blijkt te ingewikkeld voor deze cliënten. In een prikkelarme omgeving krijgen zij de rust die ze nodig hebben.

Opvang

24 uur per dag wordt er begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden aan de cliënten. Overdag is er opvang mogelijk en worden er diverse werkzaamheden aangeboden. Overdag is er opvang mogelijk in het voormalige woonhuis van de boerderij en in de stallen zijn gemeenschappelijke ruimtes ingericht. Op beide locaties wordt dagbesteding op maat aangeboden, zoals schoonmaakwerkzaamheden, werkzaamheden in het onderhoud van het pand, tuinverzorging en dierenverzorging.

Locaties

De Heem is gevestigd in Utrecht en Woerden. Aan de rand van de steden tussen de weilanden.

  • Locatie Veldwijk biedt plek aan 23 bewoners. Alle bewoners beschikken over een eigen appartement met woonkamer, slaapkamer en badkamer. Bewoners op deze locatie wonen hier over het algemeen voor langere tijd. De begeleidingsstijl op Veldwijk is gebaseerd op motiverende gespreksvoering en principes uit de gedragstherapie.
  • Locatie de Heijcopperkade biedt plek aan 20 bewoners. Alle bewoners beschikken over een eigen appartement met woon/slaapkamer en badkamer. De intentie van deze locatie is dat er samen met de bewoners geprobeerd wordt om het leven weer (gedeeltelijk) op de rit te krijgen en daarna door te stromen naar een andere voorziening of ambulante begeleiding, passend bij de hulpvraag van de bewoner. Lees hier meer over locatie de Heijcopperkade.