Corona

COVID-19

Ook het Leger des Heils Midden-Nederland houdt zich bezig met de aanpak rondom het coronavirus. Op deze pagina vindt u de meeste actuele informatie.
image

Leger des Heils blijft zorgen voor mensen zonder helper

Ook tijdens de coronacrisis wil het Leger des Heils er zijn voor mensen zonder helper. We zetten alles op alles om onze deelnemers de zorg te blijven geven die ze nodig hebben. Daar zet onze hele organisatie zich voor in: allereerst de zorgmedewerkers, maar ook ons kantoorpersoneel en natuurlijk onze vrijwilligers. We zijn dankbaar voor hun inzet.

Tegelijk vraagt de overheid van ons die maatregelen te nemen die nodig zijn om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De adviezen van het RIVM volgen we op de voet en dat betekent dat we op onze locaties soms een andere werkwijze hanteren dan normaal. Samen met ketenpartners en de gemeente zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de veranderingen.

Inloopvoorzieningen

In onze inloopvoorzieningen zijn mensen onveranderd welkom om iets te eten of te drinken, te douchen of gebruik te maken van het toilet. Door het aantal bezoekers dat tegelijkertijd aanwezig is beperkt te houden tot maximaal 25, houden we de kans op besmetting van kwetsbare bezoekers, vrijwilligers en medewerkers zo laag mogelijk. Vrijwillige medewerkers begeleiden dit. 

Noodopvang

In Almere zijn 45 tijdelijke woonunits in portocabins opgeleverd, waar 25 mensen uit onze dag- en nachtopvang kunnen verblijven en 20 extra plekken beschikbaar zijn. 

Nachtopvang

In onze dag- en nachtopvang op Herstart beschikt elke bewoner over een zeeppompje. Voor de maaltijdvoorziening zijn passende maatregelen genomen en de huiskamers zijn afgesloten. We vragen bewoners om zich bij klachten zo veel mogelijk af te zonderen in de eigen kamer, waar ze regelmatig gecontroleerd worden op koorts. Ook is er nauw overleg met de GGD en/of de huisarts. De Toevlucht in Utrecht, een nachtopvang voor niet-gedocumenteerde asielzoekers waar het Leger des Heils in participeert, is tijdelijk 24 uur per dag geopend.

Voorzieningen beschermd wonen

De zorg wordt gecontinueerd zoals gebruikelijk. Bezoek wordt beperkt tot het noodzakelijke. Bewoners die positief getest zijn op corona verblijven in isolatie, net als de bewoners die klachten hebben. 

Ambulante zorg

Onze ambulant medewerkers bekijken per geval of een fysiek bezoek aan deelnemers nodig is of telefonisch kan worden afgehandeld.

Verpleging & verzorging

Op al onze locaties worden de landelijke maatregelen nageleefd. Op de locaties Buitenhaeghe, de Blinkert en Merenhoef is bezoek toegestaan. 

Bij Bosshardt

De Bij Bosshardt locaties zijn open. Buurtbewoners zijn welkom om langs te komen, zij het binnen een bepaald tijdsslot afhankelijk van de locatie. Uiteraard worden de landelijke maatregelen ook hier nageleefd, waaronder het waarborgen van de 1,5 meter. Daarnaast wordt iedere bezoeker geregistreerd. 

Dagbesteding

Onze 50|50 locaties blijven operationeel. Deelnemers die niet aan het werk kunnen, doordat ze in de horeca werken bijvoorbeeld, worden zo veel mogelijk op andere locaties van het Leger des Heils ingezet. Uiteraard met inachtneming van de voorschriften.

Bedrijfsbureau

Het kantoorpersoneel werkt zo veel mogelijk thuis maar is zoals gebruikelijk bereikbaar. Waar nodig en mogelijk zetten zij zich in op andere locaties van Leger des Heils Midden-Nederland.