Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk, luistert en geeft advies

De cliëntvertrouwenspersonen van het Leger des Heils zijn onafhankelijk, onbevooroordeeld en niet in dienst van de organisatie. Ook heeft de cliëntvertrouwenspersoon geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat wat er wordt verteld niet binnen de organisatie bekend mag worden, tenzij de deelnemer toestemming geeft. Vraag/klacht wordt vertrouwelijk en persoonlijk behandeld.

Wat doet de cliëntvertrouwenspersoon

Items die besproken kunnen worden met de cliëntvertrouwenspersoon zijn onder andere discriminatie; ongewenste omgangsvormen; seksuele intimidatie; onbegrip en schending van privacy. 

De cliëntvertrouwenspersoon luistert, geeft advies, denkt en zoekt mee naar oplossingen en bemiddelt. Daarnaast helpt deze met het opstellen van een klachtenbrief en voert hij/zij gesprekken met de klachtencommissie. 

In Midden Nederland hebben wij de volgende cliëntvertrouwenspersonen: