Cliënttevredenheidsmetingen

Wij vinden het belangrijk om te weten of onze deelnemers en bewoners tevreden zijn over onze hulp- en zorgverlening. Daarom wordt tenminste elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder bewoners van al onze afdelingen.

Onze deelnemers en bewoners worden dan bevraagd over hoe zij onze dienstverlening ervaren. Dat onderzoek doen wij niet zelf, maar laten wij uitvoeren door een onafhankelijk en geaccrediteerd bureau. De metingen zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen. De resultaten van de laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken, op onze locaties voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg, kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Rapportage DEO 2018 Adelante 1 Rapportage DEO 2018 Adelante 2 Rapportage DEO 2018 Ambulant Oost Rapportage DEO 2018 Ambulant Utrecht stad Rapportage DEO 2018 Ambulant West Rapportage DEO 2018 Blinkert Rapportage DEO 2018 Enkeltje Zelfstandig Rapportage DEO 2018 Hirundo Rapportage DEO 2018 LDO Oudwijkerveldstraat Rapportage DEO 2018 Leidsche Maan Rapportage DEO 2018 Merenhoef PG Rapportage DEO 2018 Merenhoef somatiek Rapportage DEO 2018 Veldwijk Rapportage DEO 2018 Wijkverpleging Rapportage DEO 2018 Zuylenstede