Cliënttevredenheidsmetingen

Wij willen graag weten of onze cliënten en bewoners tevreden zijn over onze hulp- en zorgverlening. Daarom wordt tenminste elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder bewoners van al onze afdelingen.

Onafhankelijk

Onze cliënten en bewoners worden dan bevraagd over hoe zij onze dienstverlening ervaren. Dat onderzoek doen wij niet zelf maar laten wij uitvoeren door een onafhankelijk en geaccrediteerd bureau. De metingen zijn uitgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen. De resultaten van de laatste gehouden cliënttevredenheidsonderzoeken in onze locaties voor Maatschappelijke Opvang en Geestelijke Gezondheidszorg, kunt u hieronder downloaden.

Downloads

Clienttevredenheid De Blinkert 1 Somatiek 2014 Clienttevredenheid De Blinkert 2 Somatiek 2014 Clienttevredenheid Merenhoef PG 2014 Clienttevredenheid Merenhoef Somatiek 2014 Clienttevredenheid Adelante 1 2014 Clienttevredenheid Adelante 2 2014 Clienttevredenheid Begeleid Wonen 2014 Clienttevredenheid Hirundo 2014 Clienttevredenheid Leidsche Maan 2014