Bureau Trajectmanagement

Het Bureau Traject Management (BTM) regelt de ondersteuning en begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Midden Nederland.

Door het BTM, kunnen inhoudelijke- en hulpvragen worden beantwoord en komen aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding binnen.

De trajectmanagers van het BTM voeren de intakegesprekken met de deelnemers, stellen samen met de deelnemer en begeleiders het zorgtraject op, volgen het en vragen (her-)indicaties aan. Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

Het Bureau Trajectmanagement is bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
T: 088 - 890 79 00

Aanmeldformulier Ambulant
>> Aanmeldformulier Ambulant

Aanmeldformulier Jeugd
>> Aanmeldformulier Jeugd

Aanmeldformulier Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
>> Aanmeldformulier MOBW

Aanmeldformulieren Verpleging en Verzorging
>> Aanmeldformulier Merenhoef
>> Aanmeldformulier Blinkert
>> Aanmeldformulier OGGZ wijkverpleging

Aanmeldformulier re-integratie
>> Aanmeldformulier re-integratie

 

* Het Leger des Heils Midden Nederland noemt de mensen die begeleidt worden geen cliënten maar deelnemers, omdat zij actief deelnemen aan de begeleiding en overige programma’s.

** Onze zorg is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het herstel van het gewone leven.