Aanmelden en meer informatie

Wilt u uzelf of iemand anders aanmelden voor begeleiding of hulp? Of wilt u meer informatie ontvangen over een hulptraject? Het Bureau Traject Management regelt de ondersteuning en begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils Midden-Nederland.

Het Bureau Traject Management beantwoord inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

Wij zijn op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar op:

088 - 890 79 00

Let op! Voor onze programma's in het Gooi (Hilversum en Huizen) kunt u zich aanmelden via 088 - 065 73 04 of BTM.hilversum@legerdesheils.nl

Aanmeldformulieren

Aanmeldformulier Ambulant
>> Aanmeldformulier Ambulant

Aanmeldformulier Jeugd
>> Aanmeldformulier Jeugd

Aanmeldformulier Maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW)
>> Aanmeldformulier MOBW

Aanmeldformulieren Verpleging en Verzorging
>> Aanmeldformulier Merenhoef
>> Aanmeldformulier Blinkert
>> Aanmeldformulier OGGZ wijkverpleging

Aanmeldformulier re-integratie
>> Aanmeldformulier re-integratie