Geloven in de buurt

Ontmoetingsplekken waar mensen gezien en gehoord worden

Geloven in de Buurt biedt ontmoetingsplekken waar mensen gezien en gehoord worden, waar ze zich kunnen verbinden met hun medemens en waar ruimte is voor zingeving en geloof. De ontmoetingsplekken zijn gericht op laagdrempelige ondersteuning, terugdringen van eenzaamheid en armoede en het bevorderen van zelfredzaamheid. Op deze manier zijn locaties van Geloven in de Buurt van belang als vindplaats, toevluchtsoord en ondersteuning voor kwetsbare mensen en kunnen als uitvalsbasis voor het ambulante werk worden ingezet. Daarnaast bieden de locaties ruimte voor vrijwilligers om zich in te zetten voor een ander.

Bij Bosshardt ZuilenHet doel van Geloven in de buurt is het, op een laagdrempelige manier, benaderen van buurtbewoners en de verbondenheid in de buurt te versterken. Iedereen uit de wijk is welkom voor een gezellig praatje met koffie, een luisterend oor, zingevingsvragen of een gezellige maaltijd. 

Activiteiten en begeleiding

Iedere huiskamer van Geloven in de buurt heeft haar eigen activiteiten en programma. Deze wordt samen met de buurtbewoners samengesteld en daarbij wordt gekeken naar waar behoefte aan is. Op iedere locatie is een hulpverlener aanwezig die klaarstaat om hulpverlenersvragen te beantwoorden en mensen te helpen op weg naar herstel van het gewone leven.

Locaties

Geloven in de buurt Midden-Nederland kent op dit moment 15 locaties in Lelystad, Almere, Utrecht, Zeist, Nieuwegein, Hilversum en Amersfoort. Een aantal nieuwe locaties zijn in ontwikkeling.

Het programma Geloven in de buurt

Het programma Geloven in de buurt is een samenwerking tussen het kerkgenootschap Leger des Heils en de Stichting Leger des Heils Welzijn- en gezondheidszorg. De focus van dit programma ligt op het versterken van de aanwezigheid van het Leger des Heils in wijken en buurten. Dit met als doel om in de volle breedte op al onze locaties, de kern van onze missie – evangelieverkondiging en hulpverlenging – te versterken.