Bescherming persoonsgegevens

U bent deelnemer bij het Leger des Heils Midden Nederland (kortweg MN). Om u de zorg te kunnen bieden die u nodig heeft, is het belangrijk dat wij informatie hebben over uw persoonlijke gegevens. Omdat uw privacy een kostbaar goed is, gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Daarbij houden wij ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens 2009.

In de folder 'Bescherming persoonsgegevens' leggen wij u graag uit wat de rechten en plichten zijn die voor u en voor ons gelden.