‘Veel van de buurtbewoners die zich inzetten voor Bij Bosshardt zie ik opbloeien. Ze hebben het gevoel er weer toe te doen en zijn blij dat ze iets kunnen betekenen voor anderen. Hier staat niet hun chronische ziekte, verslaving of psychiatrie op de voorgrond, maar kijken we naar mogelijkheden. Het is fantastisch dat ik hier een rol in mag spelen door hen te ondersteunen en te faciliteren.’

Een opeenstapeling 
Een van die actieve buurtbewoners die wekelijks langkomt om haar handen uit de mouwen te steken is Janny. Janny heeft een heftig verleden achter de rug. Overleefde meerder ongevallen waar ze veel lichamelijke klachten aan overhield, werd ernstig ziek en het goedlopende bedrijf van haar man kon in tijden van de crisis, toen haar man ook nog een aantal herseninfarcten kreeg en daardoor blijvend hersenletsel, zichzelf niet staande houden. Al deze dingen stapelden zich op, totdat Janny het niet meer aankon en psychisch instortte.

'Toen ik mijn man leerde kennen was hij miljonair, nu zitten we bij de voedselbank'

Van Miljonair naar voedselbank
‘Toen ik mijn man leerde kennen was hij miljonair, nu zitten we bij de voedselbank. Zelf heb ik de kleine dingen in het leven altijd wel weten te waarderen, maar mijn man moet dat nog leren. Van thuiszitten werd ik alleen niet bepaald vrolijker. Daarom tipte het buurtteam mij om eens bij Bij Bosshardt te kijken.’ 

Plezier in het werk
‘En toen kwam Janny bij mij’, vertelt Anne. ‘Zodra er iemand binnen komt die vrijwilligerswerk wil doen, ga ik altijd het gesprek aan en vraag ik allerlei dingen. Daarna probeer ik te kijken op welke plek een vrijwilliger het beste tot zijn/haar recht komt. Het is belangrijk dat iemand plezier in het werk heeft, dan houd je het langer uit.’ 

Match
‘In mijn geval was het meteen een match. Ik heb winkel- en administratie-ervaring en zo kwam ik in het kledingwinkeltje te staan.’, vertelt Janny. ‘Het is zo mooi werk. Ik kan mensen die normaal geen geld hebben om kleding te kopen blij maken voor heel weinig. In het winkeltje komen ontzettend veel verschillende mensen, vooral veel Marokkaanse mannen en vrouwen, maar ook studenten en hoogopgeleiden. Inmiddels weten mensen ons ook steeds beter te vinden voor het inleveren van kleding.’

'Het mooie aan Bij Bosshardt vind ik dat de mensen blij zijn als ik binnenkom'

Waardering en gezelligheid
‘Het mooie aan Bij Bosshardt vind ik dat de mensen blij zijn als ik binnenkom. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Dat stukje waardering en gezelligheid doet mij goed. Ik krijg er energie van om hier te zijn en mijn werk in het winkeltje te doen. Ik sta weer positiever in het leven. Dat was ik vroeger ook wel hoor, maar door alles wat ik heb meegemaakt ga je vanzelf negatief denken. Wat dat betreft is Anne goud hoor, op het moment dat je het nodig hebt maakt ze even tijd voor je en kan je je verhaal kwijt.’ 

Bijeenkomsten 
‘Dat is ook precies wat wel willen’, haakt Anne in, ‘het creëren van een sfeer die acceptie uitademt. Iedereen is anders en soms begrijpen we elkaar niet. Inmiddels zijn we gestart met het organiseren van bijeenkomsten waarbij elke keer een thema centraal staat, zoals depressie of hersenletsel. Samen ontdekken we wat dat precies is, wat er dan met iemand gebeurt, waar je op kunt letten en welk gedrag je ziet. Zo hopen we meer begrip te krijgen voor elkaar en samen te leren.’  

‘Op deze manier proberen we steeds meer een sfeer van wederkerigheid en respect te creëren. We zien ook dat de mensen voor elkaar zorgen. Zo past Janny bijvoorbeeld op de hond van een ernstig zieke vrijwilliger als hij in het ziekenhuis verblijft. Dat is toch mooi, dat we zo naar elkaar kunnen omzien!’

>> Meer informatie over Bij Bosshardt