Feit is dat er een grote kloof is tussen begeleid beschermd wonen en zelfstandig wonen. Je hebt dan wel een eigen plek, maar soms is het huis verwaarloosd. Als je geluk hebt ligt er laminaat op de vloer maar vaak ook niet. En spullen heb je ook vaak niet. Als Leger des Heils doen we wat we kunnen met behulp van Loods 13, maar het komt voor dat deelnemers de eerste maanden op een matrasje op de kale vloer slapen.
Daar komt dan nog de emotionele belasting bij van niet goed weten hoe een sociaal netwerk op te bouwen, in een werkritme te blijven en op tijd hulp te vragen. Geen wonder dus dat de terugval groot is. Van de mensen die in Utrecht in de nachtopvang verblijven, is 51 procent daar al vaker geweest.

Opboksen
Leger des Heils Midden-Nederland is al een tijd bezig te onderzoeken hoe die kloof te dichten is. Door middel van onderzoek maar ook door de handen uit de mouwen te steken. We kijken bijvoorbeeld of we oud-deelnemers als uitstroombegeleiders kunnen inzetten. Zij weten immers als geen ander waar je tegen moet opboksen als je op jezelf woont en je begeleiding teruggeschroefd wordt naar gemiddeld zes uur per week.
Vanuit verschillende werkgroepen wordt nagedacht over mogelijkheden om de kloof te overbruggen. De werkgroep ‘Schakelpunt’ gaat bijvoorbeeld vanaf dit voorjaar bij uitgestroomde deelnemers op bezoek. Niet alleen voor het contact, maar ook om een pakketje af te geven met onder andere vouchers van het buurthuis op de hoek. Zo wordt voor deelnemers de drempel verlaagd om daar eens een bezoekje te brengen. 

Peersupportgroepen
Ook de peer supportgroepen spelen een grote rol in het komen tot herstel. Ze zijn in 2018 door ervaringsdeskundige Augus Lumalessil geïntroduceerd in Utrecht en draaien nu ook in Amersfoort. In de groep delen deelnemers hun herstel- en levensverhaal en verzamelen ze hun succeservaringen. Maar het leven kan ook grimmig zijn en naar herstel zoeken is – hoewel hoopvol - niet altijd leuk. Er wordt gepraat over emotionele thema’s als vergeving, hechting en loslaten. Zo nemen deelnemers elkaar bij de hand en creëren ze voor elkaar een plek van begrip, erkenning, herkenning, reflectie en groei. Mensen krijgen er ook een band met elkaar. In Utrecht ging laatst een deelnemer verhuizen. In no time stond er drie man van de peer support- groep klaar om te helpen.

Aan de groep in Utrecht nemen gemiddeld vijf tot zes personen deel, in Amersfoort zijn nu tien deelnemers. Beide groepen zijn stabiel en komen structureel één keer in de week samen.

Centraal Punt Ervaringsdeskundigheid (CPE), verwijst in dit verband graag naar de film The Shawshank Redemption. Daarin komt het personage Brooks voor die veertig jaar in de gevangenis zat. In de bajes had hij een status opgebouwd, was hij iemand. Maar toen hij vrijkwam wist hij zich niet te handhaven in het gewone leven. Het liep slecht met hem af.