‘Ik ben op een vervelende manier mijn baan kwijtgeraakt’, vertelt Ramona. ‘Dat kwam boven op een periode van gezondheidsproblemen. Alles bij elkaar was het de druppel die de emmer deed overlopen. Ik kwam alleen mijn flat nog uit om boodschappen te doen. Verder zag ik niemand. Een Facebookvriendin trok aan de bel en zo kwam ik in contact met Ronald van den Brink.’

Zorgvuldige zorgzoekers
Ronald is medewerker van het buurtteam en ontmoet in zijn werkgebied Kanaleneiland meer mensen in een sociaal isolement. ‘De grootste reden om je achter de voordeur te verstoppen is schaamte. Mensen voelen zich afgewezen en zijn bang dat dit opnieuw gebeurt. Of mensen zijn in rouw en bang voor een nieuwe verlieservaring. Daarnaast is er angst voor sociale controle. Stel dat je een verslaving hebt en je buurvrouw ‘betrapt’ je in de supermarkt. In het contact met deze groep ‘zorgvuldige zorgzoekers’ probeer ik allereerst het vertrouwen te winnen om helder te krijgen wat hun grootste probleem is. Als dat aangepakt is en redelijk stabiel, komt onvermijdelijk het onderwerp dagactiviteiten aan de orde.’

Totaal waardeloos
Zo ook bij Ramona. ‘Ik voelde me door het verlies van mijn baan totaal waardeloos en had geen eigenwaarde. Stel dat mensen vragen gingen stellen! Maar na de nodige gesprekken besloot ik toch in te gaan op het voorstel om mee te gaan naar een avond van Doen & Laten (een zelfhulpgroep van mensen die elkaar praktisch ondersteunen) in Bij Bosshardt.'

‘Ik steun haar uiteraard in elke keuze die ze maakt – thuisblijven of niet -,’ zegt Ronald, ‘maar bij Bosshardt leek me voor haar vanuit de WIE-focus* een goede optie. Het is laagdrempelig, in de buurt en ze kon er de juiste mensen ontmoeten.’

Opgebloeid
De rest is geschiedenis. Toen Ramona dankzij Ronalds aanmoediging merkte wat er in Bij Bosshardt allemaal te doen was en zag hoe men haar ervaring kon gebruiken, deed dat heel veel voor haar eigenwaarde. ‘Ik kwam binnen als een bang vogeltje en ben er opgebloeid; na een halfjaar werd ik vrijwilliger en nu kom ik er praktisch dagelijks.’ Nu ze zelf weer ziet wat ze kan, komt er ook ruimte om over de toekomst na te denken. Ze heeft haar ambitie al aangekaart bij haar begeleider: coördinator van Bij Bosshardt bij het Leger des Heils worden. Ronald van den Brink kijkt terug op een geslaagde ‘verleidingspoging’, zoals hij het noemt. ‘Maar uiteindelijk heeft Ramona zelf de stap gezet en dit mooie resultaat op eigen kracht bereikt. En dat is wat we meer mensen gunnen.’ 

*Wederkerigheid, Informeel netwerk, Eigen kracht.

>> Meer informatie over Bij Bosshardt