'Bij Bemoeizorg hebben we te maken met zorgwekkende zorgmijders, die de weg naar hulpverlening niet hebben gevonden, niet kennen of over grenzen en mogelijkheden van hulpverleners zijn gegaan. Ze leven vaak als ‘kluizenaar’ en in de meeste gevallen zit er een heftig verhaal achter de persoon. Mensen kunnen problemen hebben op verschillende gebieden zoals zelfzorggebied, verslavingen, psychiatrie of soms zelfs maatschappelijke teloorgang. We willen deze mensen, maar ook hun omgeving helpen en beschermen.’ 

Ambulant - Artikel PeterNetwerk
‘Vaak komen we in contact met deze mensen door hun netwerk. Het zijn dan familieleden, vrienden of buren, maar ook huisartsen, woningbouwcorporaties en wijkagenten die zich bij ons melden.’ 

Presentiemethode
‘Na signalering is het allereerst een hele kunst om überhaupt binnen te komen en het gesprek aan te gaan. Ergens wil ieder mens contacten hebben, want we zijn niet gemaakt om alleen te zijn. Mensen hebben alleen onderweg hun vertrouwen verloren en zijn wantrouwend naar iedereen. Het is daarom van belang om rustig contact te leggen. Eén van de methodieken die wij hanteren is de presentiemethode van Andries Baart. Deze methode gaat ervan uit dat als je maar daar bent waar de mens je nodig heeft, er vanzelf iets groeit. Aanwezig zijn is dus belangrijk, vaak langsgaan en engelengeduld hebben.’ 

Hoop afgeven
‘Vooral dat geduldig zijn is belangrijk. Voorzichtig en stapje voor stapje te werk gaan. Het wordt al snel een overkill aan informatie. Soms moet je een behoorlijk beroep op je creativiteit doen. Het is altijd zoeken naar ingangen. Zodra deze er zijn en het contact is gelegd, gaat het gemakkelijker. Op het moment dat iemand zorg wil accepteren is het snel schakelen en actie ondernemen. Daarbij kijk ik wel wat de persoon aan kan. Soms maken we meteen een afspraak bij bijvoorbeeld de huisarts, in andere gevallen doen we dat de volgende keer dat ik langskom. Zodra je hoop kan afgeven ben je vaak de volgende keer ook weer welkom.’ 

                                    'Anders ben ik ook maar zo alleen'


Engelengeduld 

‘Ik bezoek een man die op zichzelf woont en al jaren weduwnaar is. Hij is aangemeld door het wijkteam die zich zorgen over hem maken en aangeven dat hij zich vervuild en zeer chaotisch is. Hulpverleners heeft meneer de afgelopen periode eigenhandig de deur uit gezet. Hij hecht aan zijn zelfstandigheid en is behoorlijk autoritair. Ik mocht binnenkomen bij meneer en geregeld langskomen voor een bakje koffie, onder het mom van: ‘Anders ben ik ook maar zo alleen’. Langzaamaan door kleine gesprekjes en met engelengeduld heb ik meneer kunnen helpen door samen naar de huisarts te gaan voor medicijnen voor zijn psychotische klachten. Via de huisarts hebben we ook samen huishoudelijke hulp in kunnen schakelen. Zo ben ik steeds aan het masseren om mensen in beweging te krijgen. Deze meneer moest weer vertrouwen krijgen in de mensen en ontdekken dat ze het beste met hem voor hebben. Van deze contacten met mensen geniet ik. Het gaat mij niet zozeer om maatstaven, maar om echt contact. Kan je de mens achter de problemen zien.’

>> Meer informatie over Ambulant
>> Bekijk hier de vacatures