Had je een huilende moeder aan de lijn met op de achtergrond een compleet doorgedraaide puber’, vertelt gezinscoach Janny van Lunsen. Zij en collega Ronel Corporaal zien de impact van de coronamaatregelen op kwetsbare gezinnen. Voor henzelf is het ook erg intensief. Huisbezoeken moeten met de nodige afstand gebracht worden, dus er heeft menig gesprek in de tuin, via beeldbellen, op een speelplaats of al wandelend plaatsgevonden. Er moet veel creativiteit aan de dag worden gelegd om als gezinscoach ook onder deze omstandigheden op de hoogte te zijn van wat er speelt in een gezin, of kinderen veilig zijn.

Steeds meer LVB
De problemen in de gezinnen zijn doorgaans groot als het Leger des Heils via het sociale team van gemeenten wordt ingeschakeld. Steeds vaker blijkt ook een licht verstandelijke beperking (LVB) bij ouders een rol te spelen. Ze kampen met problemen op het gebied van gedrag, opvoeding en huisvesting, maar ook met verslaving, psychiatrie, complexe echtscheidingen en ondertoezichtstellingen. Ronel Corporaal: ‘Je komt er pas gaandeweg achter dat er sprake is van LVB en dat ouders dus weinig begrijpen. Dat de doelen die je aan het begin van het traject hebt afgesproken misschien niet realistisch zijn. Dan moeten we bijsturen en kijken hoe we dat het best kunnen aanpakken. We zijn nu bezig de omvang van de LVB-problematiek in kaart te brengen om er vervolgens beleid op te maken.’  Naast gezinnen met LVB staan de gezinscoaches ook een toenemend aantal vluchtelingengezinnen bij. Daar speelt vaak angst een grote rol plus dat men deze vorm van hulpverlening in landen als Syrië en Eritrea niet kent. Het kan dan zomaar een halfjaar duren voordat de hulp wordt geaccepteerd.  

Sociaal team is goud waard
Het is belangrijk dat wordt gezien of een kind of jongere in de knel zit en dat er op tijd wordt ingegrepen. ‘Emotionele verwaarlozing heeft grote invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. We komen het veel tegen. Je kunt een kind uit huis halen, maar als het dan volwassen is en zelf kinderen krijgt... Je ziet dat patronen van generatie op generatie worden doorgegeven. Dat proberen we te voorkomen door aan de slag te gaan met het systeem rond het kind.’ Uitzoeken wat werkt is daarbij dé uitdaging. Gaat het niet linksom, dan proberen de coaches rechtsom een ingang te vinden. Het is in alle gevallen maatwerk. Een goed contact met de medewerkers van het sociale team is daarin goud waard. Van Lunsen: ‘Dat hebben we ook de afgelopen maanden weer gemerkt. Als de lijntjes kort zijn, dan draag je het samen. Hoe intensief deze tijd ook is; dat is een fantastische ervaring.’

Meer informatie over gezinscoaching? Bel met Bureau Traject Management van het Leger des Heils: 088 – 890 79 00.