Ambulante begeleiding voor volwassenen

Ambulante begeleiding voor volwassenen vanaf 18 jaar

Onze ambulante begeleiding voor volwassenen is gericht op de leeftijd vanaf 18 jaar. Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen.

Specialistische Ambulante Begeleiding is voor mensen die bijvoorbeeld:

 • aanvankelijk niet gemotiveerd zijn om hulp te aanvaarden;
 • op grond van indicaties, regelgeving of gedrag door andere organisaties zijn afgewezen;
 • een verstandelijke beperking hebben;
 • psychiatrische problemenhebben;
 • grote schulden hebben;
 • te maken hebben (gehad) met justitie;
 • geen stabiele woonsituatie hebben;
 • onvoldoende in staat zijn hun kinderen op te voeden;
 • geen werk hebben of krijgen;
 • voor overlast zorgen;
 • verslaafd zijn;
 • uitgesloten worden.

Werkwijze
Afhankelijk van de vraag en situatie kunnen wij buurt/wijkteams een consult aanbieden, de begeleiding van een cliënt tijdelijk (indien noodzakelijk helemaal) overnemen. Onze inzet is altijd gericht op herstel van het gewone leven. We dragen de zorg zo snel als mogelijk weer over aan het buurtteam.  

Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen. We spreken hierbij altijd het netwerk van de hulpvrager aan, en als dat er niet of onvoldoende is, dan organiseren wij het samen met de hulpvrager. Wij hebben een jarenlange ervaring in het werken met vrijwilligers en informele zorg is geïntegreerd in ons zorgaanbod. Naast deze ‘krachtgerichte methodiek’ werken wij vanzelfsprekend volgens het principe: ’Een gezin, een plan’. Wij werken samen met ketenpartners in de regio. 

Aanbod provincie Flevoland