Ambulante begeleiding

Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Door integraal te werken is onze aanpak in multi-probleem situaties aantoonbaar effectief. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen. De vraag van onze deelnemer is hierbij leidend.

Ambulante begeleiding voor volwassenen

Onze ambulante begeleiding voor volwassenen is gericht op de leeftijd vanaf 18 jaar. Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen.
>> Meer informatie

Ambulante begeleiding voor jongeren

Onze ambulante begeleiding voor jongeren is gericht op de leeftijd 0 – 18 jaar. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van het kind in combinatie met begeleiden en/of betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Hiervoor biedt het Leger des Heils diverse programma’s aan. 
>> Meer informatie

Housing First

Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. 
>> Meer informatie

Pitstop

De Pitstop is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensieve hulpverlening en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, schulden of sociale problemen. Het verblijf in de Pitstop is tijdelijk.
>> Meer informatie

't Gooi - Ambulante begeleiding

10 voor Toekomst (Intensieve gezinsbegeleiding) Ambulante Spoedhulp (ASH) Gezinsonderzoek Netwerkonderzoek Triple P (groepen) Triple P Schuldhulpmaatjes Kinderen uit de knel.
>> Meer informatie