Ambulant

Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. Onze specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Door integraal te werken is onze aanpak in multi-probleem situaties aantoonbaar effectief. Onze hulp is erop gericht om de eigen kracht volop te benutten en uit te bouwen. De vraag van onze deelnemer is hierbij leidend.

Ambulante begeleiding

Bijzondere situaties vragen om bijzondere begeleiding
Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. In dat geval kan het buurt/wijkteam een beroep doen op de specialistische ambulante begeleiding van het Leger des Heils.
>> Meer informatie

Bij Bosshardt

Een huiskamer voor de buurt
Bij Bosshardt is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten.
>> Meer informatie

Clas-H

Specialistische Ambulante Begeleiding CLAS-H Team Veilig Thuis
CLAS-H is voor mensen van alle leeftijden die te maken hebben met huiselijk geweld en/of seksueel misbruik. In de hulpverlening is er aandacht voor allen die hierbij betrokken zijn, bijvoorbeeld ouders, partners, kinderen, broers en zussen, stiefouders, grootouders en andere familieleden.
>> Meer informatie

Gezinsbegeleiding: 10 voor toekomst

Gezinsbegeleiding aan huis
Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Door de integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Als het kan, betrekken we het eigen netwerk van het gezin bij het hulpverleningsproces. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
>> Meer informatie

Grijs genoeg(en)

Ouderenbegeleiding
Grijs Genoeg(en) helpt mensen van 55 jaar of ouder die sterk teruggetrokken leven. Mensen die het moeilijk vinden om de dag door te komen, het huis schoon te houden of erop uit te gaan om boodschappen te doen.
>> Meer informatie

Housing first

Woning met ambulante begeleiding
Housing First is bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Zij krijgen een woning aangeboden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.
>> Meer informatie

Pitstop

Tijdelijke woonvoorziening voor mensen die vastlopen
De Pitstop is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensieve hulpverlening en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, schulden of sociale problemen.
>> Meer informatie

Schuldhulpmaatje

Je financiële situatie de baas
Samen met SchulpHulpMaatje bieden we mensen de kans om de regie over hun leven weer terug te krijgen. Iedereen kan terecht bij het inloopspreekuur voor een kleine of grote vraag. Als er meer hulp nodig is dan koppelen we iemand aan een maatje. Want vaak kom je er alleen niet meer uit.
>> Meer informatie

Signs of Safety

Voor gezinnen waarbij sprake is van onveiligheid
Een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen bij grote zorgen over de veiligheid van het kind. De begeleiding richt zich op het creëren van een veilige opvoedsituatie voor het kind. Voor Signs of Safety bestaan geen indicatie of contra-indicatiecriteria. Het kan ingezet worden bij elk gezin waar een professional te maken krijgt met (mogelijke) onveiligheid van kinderen in het gezin.
>> Meer informatie

Thuis Best

Een eigen plek voor deelnemers waar ze zich Thuis voelen en op hun Best kunnen functioneren
ThuisBest biedt ondersteuning aan mensen die beschermd wonen en binnen afzienbare tijd gaan verhuizen naar een zelfstandig woonruimte. Door deze ondersteuning hopen we hen praktisch en emotioneel voor te bereiden op de naderende verhuizing, de verhuizing soepel te laten verlopen en een zachte landing te bieden in de nieuwe woonomgeving.
>> Meer informatie

Video Home Training

Intensieve Pedagogische Thuishulpverlening
VHT kan ingezet worden in gezinnen met complexe problematiek. Centraal in de werkwijze staat de analyse en het terugkijken van korte video-opnames door de begeleider met de ouder(s). VHT is een goede methode om de 'eigen kracht' zichtbaar te maken.
>> Meer informatie