Specialistische Ambulante Begeleiding

Bijzondere situaties vragen om bijzondere begeleiding

Soms is een situatie zo complex dat specialistische hulp voor korte of langere tijd ingeroepen moet worden. In dat geval kan het buurt/wijkteam een beroep doen op de specialistische ambulante begeleiding van het Leger des Heils.

Onze specialistische ambulante begeleiding is er voor jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen; mensen van 0-100 jaar die vanwege hun complexe problemen geen grip (meer) hebben op hun leven. Onze ambulante teams werken integraal. Mede hierdoor is de aanpak voor multiprobleem situaties zeer effectief.

Werkwijze
Wij kunnen afhankelijk van de vraag en situatie een buurt/wijkteam consult bieden, de begeleiding van een cliënt tijdelijk overnemen of, indien noodzakelijk, de begeleiding helemaal overnemen. Onze inzet is altijd gericht op herstel van het gewone leven. We dragen de zorg zo snel als mogelijk weer over aan het buurtteam. Voorbeelden van interventies: ‘bemoeizorg’ voor zorgmijders, begeleiding van multiprobleem-gezinnen zonder netwerk (Tien voor Toekomst), hulp in het kader van een justitiële maatregel of een ‘laatste-kans-traject’. Wij zijn flexibel beschikbaar voor onze cliënten, indien nodig ook ‘s avonds en in het weekend. De vraag van onze cliënt is hierbij leidend.

In Midden Nederland bieden wij afhankelijk van de vraag onder andere de volgende programma's aan:

  • Tien voor Toekomst - Intensieve gezinsondersteuning op 10 aandachtsgebieden
  • CLAS-H - Contextuele behandeling en leergroepen voor betrokkenen bij seksueel misbruik en/of huiselijk geweld
  • Video Home Training - Intensieve pedagogische thuishulpverlening d.m.v. video-opnames
  • Signs of Safety - Een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar grote zorgen zijn over de veiligheid van (het) kind(eren)
  • Gezin in de Buurt - Gezin in de Buurt koppelt een stabiel gezin aan een ander gezin dat sociaal geïsoleerd is en met diverse complexe problemen te maken heeft, zoals schulden, verslaving en/of psychiatrie.