Utrechtse regiogemeenten en partners zetten in op zelfstandig wonen met begeleiding voor kwetsbare inwoners

26-01-2018

16 Utrechtse gemeenteraden hebben de regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen aangenomen. De bestuurders van deze 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) en samenwerkingspartners ondertekenden de koers gister. De ondertekenaars zetten in op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk, waardoor ook kwetsbare inwoners zoveel mogelijk deel blijven uitmaken van de samenleving.

Belangrijkste veranderingen
De nieuwe koers richt zich op inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en psychosociale problemen. Er zijn drie belangrijke veranderingen nodig om voor deze mensen de overgang naar een ‘thuis in de wijk’ mogelijk te maken. Allereerst komt er meer ambulante hulpverlening voor begeleiding bij mensen thuis. Het aantal professionals in de wijk neemt toe, die kunnen problemen eerder signaleren en oppakken. Tot slot wordt iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning.

Wonen in de wijk
'Herstel van het gewone leven' is al enkele jaren het motto van de hulpverlening van het Leger des Heils. Dat past goed bij de nieuwe regionale koers die is ingezet met de Gemeente Utrecht en andere gemeenten ten aanzien van de opvang en zorg voor kwetsbare burgers. De bedoeling is dat minder mensen opgevangen hoeven te worden in een instelling en meer zelfstandig, met de begeleiding die nodig is.  

Pitstop
Onder de naam 'Pitstop' is het Leger des Heils vanaf 2016 gestart met het opzetten van kleinschalig groepswonen in verschillende plaatsten in de provincie. In zo'n Pitstop wonen 1 of 2 hoofdbewoners die naast hun eigen dagelijks leven een paar uur per week willen investeren in medebewoners die tijdelijk onderdak en hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door een paar keer per week samen te eten. Aangevuld met ambulante begeleiding creëren we een stevige en veilige basis om een nieuwe start te maken. Pitstop is zeer geschikt voor mensen die in de basis voldoende vaardigheden hebben om zelfstandig te wonen.  

Housing First
Voor mensen die een veel meer omvattende hulpvraag hebben kan 'Housing First' de beste oplossing bieden. Housing First is vooral maatwerk, begeleiding kan zeer intensief geboden worden. Maar het Leger des Heils ziet dat een eigen huis en het zelf de regie weer kunnen pakken de beste herstelresultaten geven. Zo kunnen daklozen van de straat en uit de instellingen gehaald worden.
Bij dat alles blijft het Leger oog houden voor de mensen voor wie een zelfstandige woonplek geen optie is. Beschermd wonen blijft mogelijk voor wie dat nodig heeft!

Goede Buren 
De U-16 wethouders en samenwerkingspartners ondertekenden de nieuwe koers tijdens ‘Goede Buren’, een conferentie over gemengd wonen-projecten. Meer weten over de regionale koers? Kijk op www.utrecht.nl/opvang-en-beschermd-wonen.