Uit de schulden met een maatje

13-12-2017

Antoinette Post is een stevige, stralende en nuchtere vrouw met een ferme handdruk. Ze is schuldhulpmaatje van drie mensen, die in een schuldenpositie zijn gekomen. Enkele jaren geleden is ze zelf door omstandigheden in de schulden terecht gekomen. Daarom begrijpt ze als geen ander de gevoelens en het proces dat iemand heeft te gaan. Het Leger des Heils werkt samen met Schuldhulpmaatje om mensen de regie over hun leven weer terug te laten krijgen. De formele begeleiding van een Buurtteam, aangevuld met een Schuldhulpmaatje, werkt. Antoinette vertelt hoe.

Zelf maar niet alleen
Een tijdige koppeling aan een Schuldhulpmaatje kan zelfs schuldsanering, huisuitzetting of erger voorkomen, is de mening van Antoinette. “Er is vaak een oerwoud aan brieven, maar feitelijk zijn het vaak veel herhalingen. Het geeft al lucht als je alleen de laatste over houdt. Zodra dat overzicht er is, komt er weer grip op de zaak.” Het Schuldhulpmaatje denkt praktisch mee, is er emotioneel voor je en je helpt overzicht en regie te krijgen. “Eerst de kleine schulden aflossen, dan een grotere. Zodra de afloscapaciteit wat hoger is, hoeft iemand misschien de schuldsanering niet in.” Maar ook als schuldsanering niet te voorkomen is, bijvoorbeeld omdat herfinanciering niet mogelijk is, is er met een schuldhulpmaatje al zoveel voorwerk gedaan, dat men weet waar hij of zij aan begint.

Het menselijke aspect van een Schuldhulpmaatje
Dat menselijke aspect, het vieren van succesjes, dat draagt enorm bij aan het houden van vertrouwen en zelfrespect, weet Antoinette. “Als de kleintjes zijn afbetaald, komt er op termijn meer geld om een grote aan te pakken. Samen kijken of bijvoorbeeld herfinanciering mogelijk is: Dan is er nog maar één schuld en stopt de onophoudelijke stroom van diverse brieven. De ruimte die in je hoofd ontstaat doordat de stress van alle brieven weg is, creëert al positieve energie. Energie waardoor toekomstperspectief weer mogelijk is.” De persoonlijke band met je maatje geeft het vertrouwen om door te gaan. “Een schuldhulpmaatje stelt de juiste vragen, maar zorgt er nadrukkelijk ook voor dat mensen zélf deze keuzes maken. Door keuzes positief te bekrachtigen, behoudt men hun eigenwaarde en wordt men gesterkt om later op eigen benen door te kunnen.”

Ook begeleiding na de schuldsanering
Na schuldsanering worden iemands inkomsten stukje bij beetje hoger. Men mag zelf weer dingen gaan betalen, maar het eerste halve jaar is het nog krap. Omdat er daarna opeens weer “ruim” geld is, is er ook weer een risico. Antoinette vertelt hoeveel moed ervoor nodig is, om bewust weer kleine dingen te gaan doen die vroeger ook konden. Antoinette maakt nu haar keuzes heel bewust en gericht. “Een leuk dagje Amsterdam is genieten als je weet dat je het kan doen.” Ze merkt op hoe nodig het is dat een schuldhulpmaatje je ook daarin begeleid. Stap voor stap weer via angst terug naar het normale leven.

Samenwerking tussen Buurtteam en Schuldhulpmaatje
De formele begeleiding vanuit het Buurtteam kan goed worden ondersteund met de inhoudelijke begeleiding van een maatje vanuit Leger des Heils / SchuldHulpMaatje. Wij helpen samen jaarlijks 5.000 gezinnen. Bij ruim 67 procent van de hulpvragen zijn kinderen beneden de 18 jaar betrokken. Voor 238 gezinnen werd een huisuitzetting voorkomen en in 371 werd afsluiting van nutsvoorzieningen voorkomen. In 487 situaties voorkwamen zij beslaglegging op de inboedel. Dat bespaart kosten en leed.

Neem contact op met Wim Althuis, Coördinator SchuldHulpMaatje Utrecht via info@schuldhulpmaatjeutrecht.nl of 06-21967860.