Pitstop: Kleinschalige opvang in de wijk

25-04-2017

Leger des Heils geeft mensen met Pitstop een kans op een nieuwe start

Sinds 2016 biedt het Leger des Heils in Woerden en Nieuwegein Pitstop aan. Een kleinschalige woonvorm voor mensen die een nieuwe start moeten maken en daarbij kunnen terugvallen op opvang en begeleiding dicht bij huis. De bestaande sociale structuur blijft intact en juist dat draagt bij aan het herstelproces. Deze woonvorm voorkomt verdere maatschappelijke teloorgang van kwetsbare mensen en geeft hen de mogelijkheid om hun leven weer op orde te krijgen die tijdelijk ergens anders woonruimte nodig hebben.

Projectleider Frank Vader legt uit: “Tot op heden is de opvang van daklozen gecentreerd in de grote steden, in grootschalige voorzieningen. Voor een grote groep mensen is dat geen passende omgeving. ‘Nieuwe daklozen’ ervaren zo’n voorziening als onveilig. Dat komt bijvoorbeeld door de ruwere omgangsvormen, lotgenoten die misschien verslaafd zijn aan drugs of alcohol. Men moet de weg zien te vinden in een nieuwe omgeving waar veel ellende samenkomt. Een beter – en veel goedkoper – alternatief zijn de pitstops.

Kleinschalige woonvoorzienig
Een Pitstop is een kleinschalige voorziening voor 3 á 8 personen die zo’n plek tijdelijk nodig hebben, gemiddeld een half jaar. Het is wonen in een groep, in een gewoon pand in een gewone buurt. In het pand wonen ook één of meer hoofdbewoners, dat zijn geen hulpverleners maar gewone burgers, die als vrijwilliger van het Leger des Heils meewonen in de groep. Waar nodig zorgt dat voor structuur en veiligheid.

Maatjes
Naast kleinschaligheid en situering in een gewone omgeving is Pitstop ook een plek waar vrijwilligers een rol spelen. De hoofdbewoner is een vrijwilligersfunctie maar er wordt ook gewerkt met maatjes een bewoner van Pitstop kan helpen om bijvoorbeeld administratie te ordenen of om mee te sporten. Dat draagt bij aan normalisering van de situatie. Aan ‘Herstel van het gewone leven’, wat het Leger de Heils als motto voert.

Zelfstandigheid
Ambulante begeleiders van het Leger des Heils sluiten daar op aan om met hun cliënt te werken aan een traject gericht op zelfstandigheid. Want het blijft een Pitstop waar je niet langer dan nodig blijft. Zo maak je plaats voor een ander die ook een Pitstop nodig heeft.