Pilot ‘Pleegzorg in beeld’

03-01-2017

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een methode die wordt ingezet om de communicatie tussen opvoeders en kinderen te ondersteunen en/of te verbeteren. Leger des Heils Midden-Nederland heeft meegewerkt aan de pilot ‘Pleegzorg in beeld’ van de Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling (AIT).

Veilige hechtingsrelatie
Daarbij is VIB, gericht op een veilige hechtingsrelatie, toegepast in twee gezinshuizen van LdH. Als afronding van de pilot is de handleiding “Pleegzorg in beeld”uitgegeven. Leger des Heils MN heeft een paragraaf geschreven voor deze handleiding. Over de positieve ervaringen en de toepassing voor gezinshuizen is deze handleiding geschreven.

Preventief

VIB wordt (preventief) ingezet bij de start van de plaatsing van een kind in een pleeggezin. Het richt zich met name op het ondersteunen van de hechting, een voorwaarde voor een gezonde verdere ontwikkeling van het kind. Het zien van de beelden helpt de professionele opvoeders (ouders) om met meer sensitiviteit met het gedrag van het kind om te gaan. Dat komt het hechtingsproces en het herstel ervan bij kinderen in pleeggezinnen ten goede. Meer weten over Video Interactie Begeleiding? Mail naar j.luimes@legerdesheils.nl.