Overname Stichting 'De Heem' door het Leger des Heils Midden-Nederland

11-01-2018

Stichting ‘De Heem’ is per 1 januari 2018 overgenomen door het Leger des Heils Midden-Nederland. Alle medewerkers en de 35 cliënten blijven hier werkzaam.

De meeste bewoners van ‘De Heem’ hebben een lichtverstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problematiek. John Vork, bestuurder ‘De Heem’: 'De organisatie is te klein om financieel en strategisch overeind te blijven, het Leger des Heils kan deze mogelijkheden bieden en zij past bij de missie en visie van De Heem.' 

De cliënten krijgen 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning en beveiliging geboden. Overdag is er opvang en worden er diverse activiteiten aangeboden. Jan Jans, directeur van het Leger des Heils Midden Nederland, is blij dat een plek als ‘De Heem’ niet verloren gaat. Hij zegt hier het volgende over: 'De bijzondere wijze van opvang past bij het Leger des Heils en de doelgroep ligt ons na aan het hart.'