Nieuwe inloopvoorziening voor daklozen ‘Herstart’ geopend

13-12-2018

Wethouder van Ooijen heeft vandaag in Utrecht de nieuwe gecombineerde inloopvoorziening Herstart voor daklozen aan de Nieuwegracht 92 geopend. Bij de openingshandeling werd hij bijgestaan door bewoonster Daniëlle en Envoy Cornel Vader. Het Leger des Heils heeft in samenwerking met andere organisaties en gemeente Utrecht de inloopvoorziening voor daklozen gerealiseerd.

Maarten van Ooijen, wethouder zorg en welzijn: “De passie, energie en kwetsbaarheid van mensen inspireren mij. Ook mensen die (tijdelijk) dakloos zijn horen bij onze stad. Wat geweldig dat deze prachtige locatie nu geopend is: een plek van hoop en herstel, waar mensen kunnen werken aan een nieuwe start.”

Voorafgaand aan de officiële opening vond er een openingsbijeenkomst plaats in de Catharijnekerk. Hier waren bijdrages van onder andere deelnemers en muziek, gevolgd door de officiële opening op de Nieuwegracht waar de teams inloop, opvang en stadsteam Herstel vertelden over Herstart. Op de binnenplaats waren leuke activiteiten. Zo was er muziek en 50|50 food catering, het werkleerbedrijf van het Leger des Heils, zorgde voor een winters hapje en een drankje.

Ferdinand van de Velde Hoofd Herstart:Het gaat om een combinatie van een inloop, met dagbesteding en activiteiten, 15 slaapplaatsen en de huisvesting van het Stadsteam Herstel. Dat is het team van hulpverleners dat daklozen begeleidt. De kern is om maatwerk te leveren. Elk persoon is anders. De slaapplaatsen in Herstart zijn bedoeld om kort, een aantal nachten, te verblijven. De hulpverleners proberen de dakloze mensen zo snel mogelijk te begeleiden naar een passende vervolgplek, waar ze tot rust komen en verder kunnen werken aan hun herstel.”

Herstart
De daklozen kunnen hier overdag terecht voor  eten, drinken, kleding wassen of om een gesprek te voeren. Daarnaast kunnen ze er terecht voor medische zorg, activiteiten en als het echt nodig is voor een (tijdelijke) slaapplaats. Ze krijgen ook hulp en ondersteuning van het Stadteam Herstel bij  wonen, zorg, schuldhulpverlening of  inkomen.

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils Midden Nederland is onderdeel van stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Leger des Heils Midden Nederland richt zich op mensen die kampen met complexe en langdurige problemen op meerdere gebieden in hun leven, waaronder verslaving, schulden, vervuiling en psychiatrische problematiek. Het Leger des Heils biedt ambulante begeleiding, maatschappelijke opvang, verzorging & verpleging en jeugdzorg. Het Leger des Heils Midden Nederland heeft een uniek samenhangend aanbod, en is er voor jong tot oud. In 2018 kon het Leger des Heils Midden Nederland hulp en/of begeleiding bieden aan 2731 hulpvragers dankzij de inzet van 669 betaalde medewerkers en 325 vrijwilligers.