Midden-Nederland leidt kinder- en jeugdcoaches op

03-01-2017

Als een gezin in de problemen komt, heeft dat effect op kinderen. Als daar op dat moment geen aandacht voor is, komen in de puberteit vaak de gevolgen. De kinder- en jeugdcoach springt in de bres voor het kind.

Loes: “Vroeger vond ik het niet leuk op school. Ik was bang dat de juffrouw boos werd als ik iets niet snapte. Of dat andere kinderen mij uitlachten. Als ik er iets van zei bij mama reageerde ze altijd boos omdat ze vond dat ik beter moest luisteren. Maar sinds Esther langs komt, gaat het beter. Ze heeft me geleerd om voor mezelf op te komen. Ik zeg nu tegen anderen hoe ik me voel en als ik iets niet leuk vind. Ook thuis is het nu weer gezelliger.

Ilse Kroon is psycholoog en gedragswetenschapper bij Leger des Heils Midden-Nederland. Zij volgt samen met twaalf anderen de opleiding kinder- en jeugdcoaching. Linda Walma, projectleider bij Leger des Heils Noord-Nederland, rolt dit traject bij de andere werkeenheden uit, waaronder in Utrecht. Ilse is enthousiast over dit nieuwe product. ‘Het is bedoeld voor kinderen die thuis in de knel komen. Vaak zijn er allerlei problemen binnen het kwetsbare gezin, relationeel of financieel, waar de ouders en de hulpverleners hun handen vol aan hebben. Aan de kinderen wordt dan ongewild amper aandacht besteed, zodat ze ondersneeuwen. In zo’n geval komt de kindercoach om de hoek kijken. Na een startgesprek in aanwezigheid van de ouders, gaat de coach een afzonderlijk traject in met het kind.’

Veilig contact

De ervaring leert dat kinderen loyaal zijn aan hun ouders en het lastig vinden te zeggen waar ze zelf mee zitten. De ambulant hulpverlener staat in contact met de ouders en is om die reden niet veilig voor het kind. De kindercoach is er puur voor het kind. Elke week is er contact, zodat er een vertrouwensband ontstaat. Samen met het kind wordt gekeken waar de vragen liggen. Heeft hij of zij moeite om vriendjes te maken? Hoe zou je het kunnen aanpakken. Of als een kind in therapie is en moeite heeft de therapie naar de praktijk te vertalen, kan de coach ook worden ingezet. Andere thema’s waarmee gewerkt wordt zijn: zelfbeeld/zelfvertrouwen, emoties, sociale vaardigheden, (faal)angst, pesten, rouw en je lichaam. Onderzoek in andere landen wijst uit dat als deze issues op jonge leeftijd worden aangepakt, ellende in de puberteit kan worden voorkomen. De Rijksuniversiteit Groningen doet hier momenteel onderzoek naar.

Veiligheid

De kindercoach bewaakt ook de veiligheid van het kind. In de praktijk zitten veel kinderen in een vechtscheiding of worden ze gepest op school. Als een kind vertelt over seksueel misbruik, wordt dit altijd aangekaart. Maar nooit zonder dat het kind dit weet. Transparantie is belangrijk. Het doel van kindercoaching is het kind te ‘zien’ en in zijn kracht zetten, het te steunen in hetgeen hij of zij mist. Een traject duurt gemiddeld 1 à 2 jaar, soms langer.

Voor wie?

Kinder- en jeugdcoaching is er voor kinderen van 3 tot 18 die wonen in een gezin, pleeggezin of behandelgroep. De coach wordt veelal ingeschakeld door de ambulante hulpverlener, maar dit kan ook door een verwijzer gebeuren. In november 2017 zullen de eerste kinder- en jeugdcoaches van Leger des Heils Midden-Nederland gecertificeerd zijn. Meer informatie over het product of de training kunt u opvragen bij linda.walma@legerdesheils.nl