Loods 13 in Amersfoort van start

11-03-2017

In Amersfoort is onlangs Loods 13, onderdeel van Leger des Heils MN, van start gegaan. Hier zijn gratis meubels en huishoudelijke spullen verkrijgbaar voor mensen die deze zelf niet kunnen betalen. Loods 13, gevestigd aan de Natriumweg 3, beschikt ook over een dagbesteding en re-integratieplekken voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Ambulante hulpverleners en Sociale Wijkteams komen regelmatig in aanraking met mensen die in de bijstand zitten, geen recht (meer) hebben op de regeling bijzondere bijstand en geen geld hebben voor fatsoenlijke meubels en andere noodzakelijke huishoudelijke spullen. In die situatie kunnen hulpverleners voortaan een beroep doen op Loods 13. De banken, kasten, bedden, magnetrons en koelkasten zijn afkomstig van particulieren en bedrijven. Leger des Heils MN stelt ze gratis ter beschikking en levert ze desgewenst bij de nieuwe eigenaren af.  

Dagbesteding
In Loods 13 werken vrijwilligers, professionals en deelnemers. De deelnemers zijn mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan mensen die een laag werktempo of een verstandelijke beperking hebben, geen werkdruk aankunnen of veel structuur nodig hebben. Het traject kan bestaan uit dagbesteding en re-integratie. Zij worden bij Loods 13 begeleid door een werkbegeleider, vrijwilliger of – indien van toepassing – een re-integratiecoach. De werkzaamheden van de deelnemers bestaan uit het selecteren, repareren, schoonmaken en opknappen van de binnengekomen goederen. Ook kunnen ze actief zijn als bijrijder of chauffeur in de logistiek. Er zijn plannen om in de toekomst de werkzaamheden uit te breiden met onder andere een klus- en verhuisservice en een wasserij. Daarnaast wordt samenwerking met de Amersfoortse middenstand gezocht.  

Meer weten?
Loods 13 is vooralsnog kleinschalig gestart. Er zijn dit jaar zes werkplekken. Dit aantal wordt op termijn uitgebreid naar twaalf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met coördinator René Klarenbeek via Loods13@legerdesheils.nl.