Leger des heils zoekt gespecialiseerde verpleegkundigen

21-02-2017

Zorg voor kwetsbare mensen staat onder druk vanwege te weinig gekwalificeerd personeel   Leger des heils zoekt gespecialiseerde verpleegkundigen   Het Leger des Heils MN is halverwege 2015 in de provincie Utrecht gestart met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Er is in 1,5 jaar tijd zorg geboden aan ruim 200 cliënten. Naast uitbreiding van het OGGZ wijkverpleging gaat ook specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg de Blinkert in Baarn uitbreiden. Door deze uitbreiding is er momenteel plaats voor nieuwe Verzorgenden IG, Verpleegkundigen en Wijkverpleegkundigen.  

Bijzondere doelgroep

Locatiemanager Annemarie Zwaan: “De cliënten van OGGZ wijkverpleging behoren tot een cliëntgroep met problematiek op diverse gebieden. Vaak is er sprake van psychi(atri)sche, en verslavingsproblematiek, gecombineerd met lichamelijke zorgbehoefte. Veel cliënten zijn zorgmijders, sommigen hebben geen eigen huis. Velen hebben weinig of geen positieve ervaring met de zorg- en hulpverlening tot nu toe. Of ze zijn door de “reguliere” thuiszorgorganisaties overgedragen aan het Leger des Heils. Werken met deze doelgroep vraagt veel creativiteit, een open, niet veroordelende houding en een onconventionele werkwijze. Het is een uitdaging om bij deze cliënten vertrouwen op te bouwen en tot een goede hulpverleningsrelatie te komen.”  

Gediplomeerde verpleegkundigen

Dat deze manier van werken vruchten afwerpt is in de afgelopen tijd wel gebleken. In de afgelopen anderhalf jaar is zorg geboden aan ruim 200 cliënten, momenteel zijn er 106 cliënten in zorg. In de Blinkert zal verbouwd worden om plaats te bieden aan nog 11 cliënten. Vanwege deze stijging en om cliënten blijvend zorg te verlenen is dringend behoefte aan gediplomeerde verpleegkundigen.