Leger des Heils start nieuwe daklozenopvang Utrecht

11-01-2018

Het Leger des Heils heeft vanuit de Gemeente Utrecht subsidie gekregen voor een nieuwe voorziening voor daklozen. In deze voorziening worden een inloop, hulpverlening, medische zorg, activering en een aantal noodslaapplaatsen ondergebracht. Het Leger des Heils opent haar deuren voor de nieuwe daklozenopvang uiterlijk 1 december 2018 aan de Nieuwegracht 92.  

Kees Diepeveen: ‘We willen de daklozenopvang vernieuwen. Daklozen die hier worden opgevangen kunnen herstellen in een rustige omgeving waar ze overdag binnen kunnen lopen en waar ruimte is voor hun herstel. Er is hulpverlening en medische zorg, ruimte om activiteiten te ondernemen en er komt een klein aantal noodslaapplaatsen’. Op de Nieuwegracht 92 is op dit moment een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor daklozen. Deze opvang verhuist.  

‘Het Leger des Heils hanteert een persoonlijke aanpak waarbij wordt gekeken naar vaardigheden en talenten. Wij willen mensen welkom heten en een veilige plek bieden om op adem te komen. Vanuit daar willen we, door goede trajectbegeleiding en zorg, samen werken aan herstel. Wij willen mensen helpen hun weg terug te vinden naar de maatschappij. Dat ze waar mogelijk weer aan het werk kunnen en tot bloei komen.’ aldus Jan Jans, directeur Leger des Heils Midden Nederland.

Afstemming omwonenden
Goed beheer van de omgeving, samen met omwonenden, is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van deze voorziening. De gemeente nodigt samen met het Leger des Heils omwonenden uit voor een bewonersavond om hen te informeren over de nieuwe daklozenopvang. Omwonenden kunnen ook meedenken over het beheer in de omgeving van de locatie. Afspraken hierover komen in een omgevingsbeheerplan. 

Toekomst van de Daklozenopvang 
De realisatie van deze nieuwe opvang voor daklozen is –net als de vorming van het Stadsteam Herstel in januari 2017- een belangrijke stap in de vernieuwing van de keten van opvang en herstel. Door in een vroeg stadium personen die dakloos zijn geworden op te vangen, verder te helpen, activiteiten aan te bieden en een passende noodslaapplek, wil de gemeente zorgen voor een sneller herstel.