Leger des Heils Midden Nederland start wervingscampagne voor gezinsouders

17-01-2017

Leger des Heils zoekt voor de regio Midden zoekt gezinshuisouders.
In Nederland zijn er veel kinderen die om allerlei redenen niet thuis kunnen wonen.
In een gezinshuis kunnen jongeren op een positieve manier ervaren hoe het is om in een gezin te leven.
Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van de opgenomen kinderen.
Het uitgangspunt is langdurig wonen. Klik hier voor volledige vacature. 

Bekijk hier voor de reportage van RTV Utrecht 16-1-2017