Leger des Heils Midden-Nederland lanceert één centraal aanmeldnummer

08-05-2019

Sinds april 2019 lopen alle aanmeldingen via één centraal telefoonnummer 088-8907900. Aanmeldingen komen terecht bij het Bureau Traject Management. Deze regelt de ondersteuning en begeleiding van deelnemers binnen het Leger des Heils. BTM is te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.  

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen. De trajectmanagers voeren de intakegesprekken met de deelnemers, stellen samen met deelnemer en begeleider het zorgtraject op, volgen dit traject en vragen (her-)indicaties aan. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg.  

Voor meer informatie over BTM of aanmelden klik hier