Leger des Heils en GroenWest realiseren gemengd wonen project in De Meern

05-03-2020

Op 3 maart 2020 tekenden Jan Jans, regiodirecteur van Leger des Heils Midden-Nederland, en Karin Verdooren, directeur van woningcorporatie GroenWest een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties werken komend jaar samen om in het voormalige verzorgingshuis Huize Nijevelt in De Meern een gemengd wonen project te realiseren. Na een grondige renovatie van het gebouw kunnen 15 bewoners vanuit de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen voorzieningen van het Leger des Heils hier een volgende stap maken in hun herstel: zelfstandig wonen. De overige 18 appartementen in het gebouw worden verhuurd aan mensen die er voor kiezen om een ‘goede buur’ te zijn. Als bewonersgroep houden de huurders onderling contact en ondernemen ze samen activiteiten. Daarvoor hebben ze een gezamenlijke ontmoetingsruimte in het gebouw. 

Leger des Heils en GroenWest maakten in november 2019 al de plannen voor Huize Nijevelt bekend. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is nu een volgende stap gezet. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de taakverdeling tussen beide partijen. Het Leger des Heils nog blijft nog langdurig begeleiding bieden aan de bewoners. GroenWest verwacht in de zomer van 2020 de bouwvergunning te krijgen die nodig is voor grotere ingrepen bij de renovatie van het gebouw, zoals het plaatsen van balkons. De overige werkzaamheden in het gebouw starten naar verwachting in mei 2020. Rond de zomer van 2020 wordt gestart met de werving van de bewoners. Eind 2020 of begin 2021 kunnen ze naar verwachting hun intrek nemen in het gerenoveerde gebouw.