Geloof in eigen kunnen

14-03-2017

Het Leger des Heils wil de jongeren  toerusten door hen de noodzakelijke vaardigheden en inzichten bij te brengen die nodig zijn voor het volgen van school of uitoefenen van werk. Door het volgen van een gericht Talent Ontwikkelprogramma van enkele maanden krijgen zij de juiste, duurzame handvatten waardoor zij hun school kunnen afronden, werk kunnen vinden en behouden. Op die manier bezitten zij een stevige basis die noodzakelijk is om een zelfstandig leven op te kunnen bouwen.  

Talent ontwikkelprogramma voor zwerfjongeren
Het Leger des Heils heeft in samenwerking met BackUp en Koeckebakkers, en in nauwe samenwerking met het werkbedrijf 50|50 een aanvraag gedaan voor een talentontwikkelprogramma voor zwerfjongeren. Veel zwerfjongeren hebben grote moeite met het volgen en afronden van hun school, en/of met het vinden en behouden van werk. Dit resulteert in veel schooluitval, niet hebben van een diploma en continue wisselingen van baantjes. Uiteindelijk leidt dit er vaak toe dat zwerfjongeren helemaal niet meer naar school gaan of werk hebben en daarmee geen enkele vorm van dagbesteding. Jongeren hebben hier veel last van maar ervaren en hier ook veel problemen mee wanneer zij uiteindelijk zelfstandig wonen. Er is weinig uitzicht op het vinden en behouden van een stabiele baan in de toekomst.