Doorstromen van beschermd naar zelfstandig wonen

11-07-2017

Jeroen Silvis stroomde na 22 jaar Adelante uit naar een eigen woning. Hoe bevalt het hem om zelfstandig te wonen?

Jeroen woont sinds vorig jaar mei in een ‘omklapwoning’ en wordt gedurende twee jaar begeleid door het Buurtteam. Als alles goed gaat, staat de woning over tien maanden op zijn naam. De eerste evaluatie was positief, vertelt hij. Hij is momenteel vrijgezel en vader van een dochter. ‘Vanuit Adelante heb ik mijn bewindvoering meegenomen, omdat ik financieel zwak ben. Ze hebben mij goed geholpen. Het leven voor een zelfstandige is een stuk duurder. Ik ben meer dan de helft van mijn extra geld kwijt. Dat is erg zwaar, moeilijk. Toch zou ik niet terug willen. Ik heb mijn woning van het geld dat mijn bewindvoerder spaarde fantastisch ingericht, van alle gemakken voorzien. De helft van het geld is nog over. Nu begin ik weer langzaam een vriendenkring op te bouwen.’  

Uitdaging

Dat opbouwen van een sociaal netwerk, is voor de meeste doorstromers een uitdaging, aldus Jantine Jansen, trajectcoördinator bij het Leger des Heils. ‘Samen met het vinden en volhouden van een dagbesteding. Bij Adelante werken we aan een ‘zachte landing’ voor doorstromers. Al binnen de beschermde omgeving van Adelante worden cliënten in fasen voorbereid op het komende zelfstandig leven. Afhankelijk van hoe dat verloopt, is na de uitstroom nog specialistische ambulante hulpverlening nodig of volstaat begeleiding vanuit het Buurtteam.’  

Stimulerend en gezellig

Ook Jeroen is vanuit Adelante begeleid. Zijn levensverhaal is heftig. ‘Door maatschappelijke teloorgang vluchtte ik in diverse verslavingen. Op een undergroundfeest rookte ik mijn eerste joint. Ik stopte met studeren en al gauw hoorde ik bij de inboedel van het stamcafé, waar ik de hele week tequila dronk en in het weekend uitging in de ruigste club van Haarlem. Toen ik een relatie kreeg met een heroïne dealende vrouw, raakte ik verslaafd aan middelen. Uiteindelijk ging ik na al een suïcidale depressie terug naar huis, waar ik al de eerste dag, met een commandomes gewapend het bos in ging om zelfmoord te plegen. Het bos was te gek, de zon scheen en ik hervond mezelf. Pas twintig jaar later realiseerde ik mij dat ik het mes moet zijn verloren.’ Zijn moeder stuurde hem naar Adelante. ‘Daar kon ik,  gebruikmakend van de veel degelijker structuur, rustig afkicken. Een dagelijks blowtje hielp mij relatief gelukkig door de periode van horror, maatschappelijke teloorgang en een zwart gat van narigheid en ellende heen. Ook was het leven in een groep gezellig en stimulerend voor de overwegend eenzame ik.’  

Kentering

‘Na 18 jaar blowen en tv-kijken nam ik de vertegenwoordiging van de groep in de cliëntenraad op mij. Ik haalde een certificaat ervaringsdeskundigheid, geef presentaties voor het Leger des Heils over drugsgebruik en herstel en werd bestuurslid bij adviesraad De Achterkant. Wij adviseren de gemeente inzake verslaving, ggz-problematiek, dakloosheid en armoede. Het leek er even op dat ik terug zou vallen in een zwart gat van eenzaamheid en armoede. Na een knallende ruzie met mijn moeder besloot ik alleen verder te gaan, dacht nog eens na, bood mijn excuses aan en zal alles doen om haar laatste jaren zo aangenaam mogelijk te maken. In alle opzichten ziet het er nu goed uit, met dank aan het Leger des Heils daarvoor. Ik ga hoogstwaarschijnlijk een geweldige toekomst tegemoet.’  

Zachte landing

Zo succesvol als Jeroen bezig is een zelfstandig bestaan op te bouwen, lukt het niet iedereen. Jantine: ‘Soms kunnen gebeurtenissen uit het dagelijks leven cliënten uit hun evenwicht brengen. Jeroen had bijvoorbeeld ruzie met zijn moeder, maar het kan ook iets simpels zijn als er ’s avonds laat achter komen dat je je huissleutel kwijt bent en je huis niet in kunt. Wie moet je bellen als je niemand kent? Het is best moeilijk om in dat soort situaties de motivatie uit jezelf te blijven halen om dan de volgende morgen toch uit bed te komen en je normale dagbesteding in te gaan. Wij zijn dan ook bezig uit te denken hoe we passender begeleiding kunnen bieden in het kader van de ‘zachte landing’. We zoeken daarbij naar een vorm die past bij de behoefte van de cliënt.’  

Meer info over Adelante, een beschermd huis voor dak- en thuisloze mensen met psychiatrische problemen vindt u op hier.