Wachtlijsten

Het Leger des Heils wil het liefst iedereen die hulp nodig heeft, direct helpen. Soms zijn er meer mensen die hulp nodig hebben dan er geplaatst kunnen worden, soms ook is voor plaatsing de groepssamenstelling van belang. De plaatsingsprocedure is bij de vestiging opvraagbaar.

 
Zorgcentrum Buitenhaeghe (Almere-Buiten):

  • intramuraal / verzorging :minimaal 18 maanden
  • intramuraal / somatiek (verpleging):minimaal 6 maanden
  • intramuraal / psycho-geriatrie (verpleging): minimaal 9 maanden
  • intramuraal / PG+: minimaal 2-4 maanden
  • dagverzorging: 1-2 weken
  • aanleunwoning Parkhaeghe: 4 jaar
  • wijkverpleging: levering binnen 48 uur
  • aanleunwoning Parkhaeghe: 4 jaar
  • casemanagement dementie: geen wachttijd