Wie we zijn

Over Leger des Heils Midden-Nederland

Het Leger des Heils Midden-Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch en flexibele ingestelde zorgorganisatie.

We staan klaar voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot hun recht komen.

Zonder onderscheid des persoons verlenen wij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven.

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht en Flevoland. Ruim 1.300 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 450 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliënten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er - onvoorwaardelijk - zijn voor mensen zonder helper.

Onze werkzaamheden zijn onderverdeeld in de vijf sectoren:

De directie en ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het bedrijfsbureau in de Utrechtse wijk Overvecht. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via 030 27 49 121 of via het reactieformulier.