Kosten aanvullende voorzieningen

Leger des Heils Midden Nederland

Aanvullende voorzieningen zijn extra producten en diensten die niet onder de AWBZ (de Wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vallen. U bent niet verplicht om deze bijdrage voor een aanvullende dienst te betalen, indien u niet voor een aanvullende dienst betaalt heeft u ook geen recht op de betreffende aanvullende dienst. U kunt zelf kiezen van welke aanvullende diensten u wel of geen gebruik wilt maken.

Merenhoef

Wassen
U kunt er voor kiezen uw kleding door onze externe wasserij te laten wassen. Hierbij heeft u de keuze om al uw kleding te laten wassen, maar u kunt er ook voor kiezen om uw bovenkleding door familie of vrienden te laten wassen. Kiest u ervoor om alles te laten wassen dan kan dat voor 59,00 Euro per maand. Wilt u liever uw bovenkleding door familie of vrienden te laten wassen dan betaalt u een bedrag van 14,75 Euro per maand.

Het merken van kleding
De mogelijkheid bestaat om al uw kleding te laten merken, u betaalt hiervoor éénmalig 50,00 Euro. Indien u in een later stadium andere kledingstukken wilt laten merken dan kost dit 0,25 Euro per merkje met een minimumbedrag van 3,00 Euro.

Televisie
Als u wilt kunt u uw TV aan laten sluiten op de provider van Merenhoef, u betaalt daarvoor 3,50 Euro per maand.

Telefoon
U kunt gebruik maken van een telefoonabonnement, de kosten hiervoor bedragen 16,00 Euro per maand exclusief de gesprekskosten, deze worden apart in rekening gebracht. Daarnaast kunt u een telefoon huren voor 2,50 Euro per maand.

De Blinkert

In onze verpleeghuizen voor veelal verslaafde en dakloze cliënten worden geen kosten in rekening gebracht voor aanvullende voorzieningen.  Dit zou in strijd zijn met onze opvattingen over hoe wij dienstbaar kunnen zijn aan deze mensen zonder helper. De Blinkert biedt onderdak aan dakloze en/ of verslaafde mensen die naast de gebruikelijke zorg bovendien langdurige verpleging nodig hebben.

De Meerzorg

In onze verpleeghuizen voor veelal verslaafde en dakloze cliënten worden geen kosten in rekening gebracht voor aanvullende voorzieningen.  Dit zou in strijd zijn met onze opvattingen over hoe wij dienstbaar kunnen zijn aan deze mensen zonder helper. De Meerzorg biedt onderdak aan dakloze en/ of verslaafde mensen die naast de gebruikelijke zorg bovendien kortdurende verpleging nodig hebben.