Klachtenregeling

Binnen het Leger des Heils wordt ernaar gestreefd u zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen. Toch kan het gebeuren dat u het niet eens bent met de algemene gang van zaken of de manier waarop een medewerker van Leger des Heils Midden Nederland met u omgaat.

Een eerste stap kan zijn om een gesprek aan te gaan met de betrokken medewerker of diens leidinggevende. Een dergelijk gesprek biedt u en de medewerker de kans op verbetering en/of herstel van vertrouwen. Ook kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon:

Als een persoonlijk gesprek of een klacht tijdens het overleg voor u niet tot een bevredigende oplossing leidt, bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen.

Klachtencommissie Leger des Heils W&G
t.a.v. ambtelijk secretaris
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem

Een klachtenreglement van het Leger des Heils kunt u opvragen bij uw hulpverlener.