Leger des Heils gaat nauwer samenwerken met Schuldhulpmaatje

07-09-2018

Meer huishoudens met schulden vroeger bereiken en snel en effectief helpen in nog meer plaatsen in Nederland. Met die ambitie gaat het Leger des Heils nog nauwer samenwerken met SchuldHulpMaatje.

Samenwerkingsverklaring ondertekend
Op 5 september 2018 ondertekenden veldsecretaris Richard de Vree namens het Leger des Heils Kerkgenootschap en voorzitter Joost Schelling namens SchuldHulpMaatje een nieuwe samenwerkingsverklaring. In die verklaring zijn concrete afspraken vastgelegd om op landelijk niveau intensiever samen te werken en elkaar nog meer te versterken. Met het ondertekenen van deze samenwerkingsverklaring is het Leger des Heils adviserend lid in de Stuurgroep Kerken van SchuldHulpMaatje geworden.

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp.

Samen de naaste in nood dienen
SchuldHulpMaatje en Leger des Heils bundelen hun krachten in het belang van de hulpvragers. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd, elkaars kanalen om mensen in schulden te vinden en te bereiken worden beter benut en op de werkvloer wordt meer samengewerkt. Verder willen beide organisaties meer ervaringen, best practices en innovaties met elkaar delen. SAMEN is daarbij het sleutelwoord: snelle hulp, aandacht voor de hele mens, meer hulpvragers bereiken, eerder met hen in contact komen en de naaste in nood samen dienen.

Succesvolle samenwerking in Utrecht
In de Bij Bosshardts in Utrecht zijn vrijwilligers van SchuldHulpMaatje beschikbaar, zodat direct hulp in gang gezet kan worden als er bij de hulpvrager sprake blijkt te zijn van schulden. Mensen in schulden kunnen door deze samenwerking niet alleen rekenen op zorg, voedsel, kleding maar ook op hulp bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van schulden.