Kindercoaching maakt herstel meetbaar efficiënter

10-10-2017

Kindercoaching lijkt een succesformule
In Midden Nederland is kindercoaching relatief nieuw, maar door het succes in Groningen breidt het coachen van kinderen zich als een olievlek uit. De formule?  Kindercoaching haalt het kind uit de multi-probleemsituatie waar beperkte tijd of draagkracht is. Zo wordt het kind gezien, kan het los komen uit loyaliteitsdilemma’s, krijgt het aandacht en kan het zich ontwikkelen.

Levenskansen van het kind
Ilse Kroon en Niff Tatters zijn beiden werkzaam binnen de afdeling Specialistisch Ambulante Hulpverlening als gedragswetenschapper en gezinscoach. Zij herkennen zich in de cijfers dat in gezinscoaching slechts 6% van de handelingen zich richt op alleen het kind. Gezinscoaching richt zich op de kwetsbare multi-probleemgezinnen, op meerdere leefgebieden met als doel het herstel van ouders, zodat de kinderen thuis veilig op kunnen groeien. En dan vooral het versterken van de ouderrol. Maar een kind dat niet meer wordt gezien, wordt gepest of elke dag hoort dat het lastig is, ontwikkelt individuele problemen, die met kindercoaching beperkt kunnen worden. Bij multi-probleemgezinnen levert een aparte hulpverlener voor kinderen én een hulpverlener voor ouders zelfs een verbetering van 75% in de levenskansen voor het kind. Hiermee zijn de kansen voor het kind niet alleen vergroot, maar er kan hierdoor ook een intergenerationele lijn van multi-probleemgezinnen doorbroken worden.

De hulpvragen en visie van het kind staan centraal
Hoe werkt dat? Niff vertelt hoe belangrijk het is om een kind uit het stressvolle systeem te halen. Te zoeken naar ingangen bij het kind door aan te sluiten op de interesses van het kind; sport, spel, activiteiten. Wie ben jij? Wat vind jij fijn? Wat heb je nodig? Het kost tijd om dat te vinden en een vertrouwensband op te bouwen. Zij en haar collegae werken juist niet met voorinformatie over het gezin. “Het is de bedoeling dat de beleving van het kind centraal staat. Voorinformatie zou dat kindproces vertroebelen en dat is nu juist niet de bedoeling. Bovendien schaadt dat de vertrouwensband. Wel is het zo dat alles wat je samen met het kind ontdekt, weer samen kunt teruggeven aan de ouders. Zo zei één van mijn kindercoach-kinderen laatst dat de wereld toch wel veel coaches kent. Ik vroeg haar ‘Wat voor coach zou jij willen zijn?’. Een mama-coach was haar antwoord, dan zou ik mensen leren afspraken na te komen. Met wat doorvragen leer je dan, dat ze vaak niet op tijd werd opgehaald van school. Vervolgens maak je als kindercoach samen met het kind afspraken met de ouders, maar alleen als het kind dat wil”.

De juiste activiteiten zorgen voor verbetering thuis
Kindercoaching vereist creativiteit, inlevingsvermogen en betrokkenheid vindt Ilse Kroon. Zij bewaakt als gedragswetenschapper het traject en zorgt voor afstemming tussen de betrokken partijen. Zij ziet hoe juist kindgerichte activiteiten zorgen voor openingen en verbeteringen in de gehele thuissituatie. “Ik zie kinderen die onaangepast gedrag vertonen. Maar wanneer je met kinderen in hun interessegebied werkt, word je juist ook verrast door de lading positiviteit die thuis soms geen ruimte krijgt. Dat werkt voor de gezinssituatie weer versterkend”.

Zeven pijlers
Het traject duurt, gemiddeld genomen, minimaal een jaar en wordt langzaam afgebouwd. Naast hechten is immers ook onthechten belangrijk. Doel is om het kind op eigen krachten te laten komen en het vertrouwen te geven dat het verder alleen kan. Het kent 7 pijlers: Zelfbeeld en-vertrouwen, Emoties en gevoelens, Sociale vaardigheden, (Faal)angsten, Pesten, Rouw en Lichamelijke gesteldheid als gewicht en seksualiteit.

Kinder- en jeugdcoaching wordt momenteel aangeboden via de afdeling Specialistisch Ambulante Hulpverlening. Kindercoaching kan ook worden ingezet als “instapmodel” voor kinderen waarvoor behandeling nog een te grote stap is, die een behandeltraject nog niet aan durven of juist als verlengstuk van een behandeling.

Aanmelden en info
Leger des Heils Midden Nederland heeft inmiddels 10 opgeleide kindercoaches. Aanmelden kan via de afdeling Jeugdzorg, 030 - 27 49 121.