Laagdrempelige 24-uursopvang

LDO

Bij de Laagdrempelige 24-uursopvang is er 24 uur per dag begeleiding. Deelnemers krijgen een eigen kamer en basisbenodigdheden. Het LDO helpt onder andere bij inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en, als het nodig is, bij het aanvragen van een uitkering of het vinden van een baan of dagbesteding.

Het LDO sluit aan bij wat de deelnemer nodig heeft. Samen met de begeleider maakt hij een overzicht van zijn problemen en wat er nodig is om ze aan te pakken. We gaan op zoek naar een plek om te wonen, (begeleid) zelfstandig of in een beschermde woonvorm. En samen stellen we doelen voor verschillende leefgebieden: psychische gezondheid, verslavingsproblemen, omgaan met justitie, zingeving en structuur in de dag. Als het nodig is roepen we de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. We doen dat altijd in overleg met de deelnemer. De deelnemer helpt mee met taken in en om het huis, en kan allerlei trainingen volgen. Dit alles met het doel dat de deelnemer zo zelfstandig mogelijk kan wonen, problemen hanteerbaar zijn en er geen strafbare feiten meer worden gepleegd. Waar mogelijk betrekken en versterken we het persoonlijke netwerk van de deelnemer.

In de maatschappij
Door onder andere een passende dag- en vrijetijdsbesteding doen deelnemers weer mee in de samenleving. Ze leren problemen zelf op te lossen en te voorkomen. Door de focus op werk draagt het LDO bij aan arbeidsre-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor hebben deelnemers weer uitzicht op zelfstandig (of begeleid) wonen en wordt dakloosheid, overlast en criminaliteit voorkomen.

Ziekenboeg
Op de LDO aan de Nieuwegracht 92 hebben we ook een kleinschalige ziekenboeg (4 bedden). De Ziekenboeg is bedoeld voor zieke dak- en thuislozen die kortdurende (max. 7 dagen) 24-uursopvang en zorg of observatie nodig hebben, bijvoorbeeld in geval van een rustperiode na ontslag uit het ziekenhuis of bij griep. De medische zorg en beoordeling wordt verzorgd door verpleegkundigen van het Leger des Heils. Er is er een eigen bijdrage verschuldigd van € 5,00 per etmaal (inclusief maaltijd). De kosten voor zorg en medicatie zijn voor rekening van de patiënt zelf.

Vul hier het aanmeldformulier voor de Ziekenboeg in.