Woonvoorziening Heijcopperkade

WOONVOORZIENING HEIJCOPPERKADE IS EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER DES HEILS WELZIJN EN GEZONDHEIDSZORG MIDDEN NEDERLAND.

image

Doelgroep

De Heijcopperkade is er voor mensen die zich niet staande weten te houden in de maatschappij. De bewoners hebben een licht verstandelijke beperking, vaak in combinatie met verslaving en/of psychische problemen. Voor alle bewoners geldt dat zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening hebben en met meerdere instanties te maken hebben. De Heijcopperkade is er voor bewoners van 18 jaar en ouder, zowel mannen als vrouwen. Men kan vrijwillig worden opgenomen, of verplicht gesteld worden middels de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg.

Op locatie Heijcopperkade kunnen cliënten met een gecombineerde indicatie wonen, de grondslag en voorwaarde voor opname is in de meeste gevallen een onderliggende WLZ (VG)-indicatie of mogelijkheid deze op later moment om te zetten. Daarnaast bieden we een plek voor cliënten die vanuit detentie willen re-integreren in de maatschappij.

Indicaties

Het gaat dan om verblijfs-, begeleiding-, en behandelindicaties vanuit de WLZ-VG; Strafrechtelijk Forensische zorg; GGZ+ en 24 uurs intensief WMO indicaties

Noodopvang

Soms is een time-out niet te voorkomen en is tijdelijke opvang van cliënten van het Leger des Heils of vanuit de ketenpartners nodig. De Heijcopperkade heeft twee kamers ter beschikking. Direct bij plaatsing worden afspraken gemaakt over de duur van het verblijf. De verantwoordelijkheid voor de begeleiding blijft liggen bij de verwijzende instantie. Time-out wordt aangeboden voor één nacht tot maximaal vier weken tenzij (tussentijds) anders afgesproken. Onderliggende financiering vindt plaats op basis van facturatie als onderaannemer per verblijfsdag.

Begeleiding

Deelnemers worden tijdens hun verblijf begeleid middels de herstelgerichte methode waarbij in kleine stappen, samen met de externe behandelaars, toegewerkt wordt naar de realisatie van haalbare wensen en doelen. Alle bewoners hebben een persoonlijk begeleider die hen hierin ondersteunt. Middelengebruik wordt toegestaan, hier worden wel afspraken over gemaakt. Zodra middelengebruik leidt tot gevaar en/of ontoelaatbaar gedrag wordt ingegrepen middels een time in- of time-out beleid. Deelnemers worden geacht zich te houden aan de huisregels om samenleven met andere bewoners mogelijk te maken.

Samenwerking (externe) behandelaars

De meeste van onze bewoners worden, naast de (persoonlijke) begeleiding door woonbegeleiders, begeleid door een gedragswetenschapper van het Leger des Heils en partners uit de GGZ, verslavingszorg en/of reclassering. Wij streven ernaar om regelmatig te overleggen en onze behandeldoelen op elkaar af te stemmen.

Faciliteiten

Locatie Heijcopperkade ligt in het groene hart van provincie Utrecht. Midden in de weilanden vind je een rustige bescheiden ingerichte woongemeenschap waar 22 bewoners kleine stappen kunnen zetten in hun hersteltraject. Op 500m afstand is een bushalte en de Heijcopperkade is op fietsafstand van de Meern en het centrum van Utrecht. Het unieke concept van deze woonvoorziening is dat cliënten aan de randen van de stadskernen, aarden in een prikkelarme omgeving. Zelfstandig wonen, zeker in de steden, blijkt te ingewikkeld voor deze cliënten. In een prikkelarme omgeving krijgen zij de rust die ze nodig hebben.

Wonen en werken

Alle bewoners hebben een eigen cabin met daarin een woon-/slaapkamer en een badkamer. De cabins zijn voorzien van een TV aansluiting, WIFI, bed, tafel, stoel en gordijnen.

De centrale plaats van de woongemeenschap is het hoofdgebouw. Hier komen bewoners (eventueel) samen om te eten, TV te kijken, biljarten, sporten of voor een gesprek. In het gebouw bevinden de volgende faciliteiten:

  •  Keuken;
  •  bescheiden winkeltje;
  •  sportruimte;
  •  woonkamer;
  •  bewonerskantoor met computer;
  •  en een rookruimte.

Bij herstel hoort ook weer oppakken van een dagritme en een zinvolle invulling van je dag. Op locatie is een werkplaats beschikbaar en is het mogelijk om gecoacht te worden bij het uitvoeren van kleine taken tot weer deels of zelfs volledig betaalde werkzaamheden.

Downloads

Woonvoorziening Heijcopperkade.pdf