10 voor Toekomst (10vT)

Intensieve gezinsondersteuning op 10 aandachtsgebieden

Als een gezin met problemen op verschillende gebieden tegelijk kampt, is het vaak goed om deze problemen in één hulpprogramma aan te pakken. Dat is wat '10' voor Toekomst doet. Met '10' voor Toekomst ondersteunen wij gezinnen voor langere tijd intensief op tien aandachtsgebieden.

10 voor Toekomst

Wat is 10vT?  
'10' voor Toekomst is een specialistische, maar laagdrempelige vorm van hulpverlening. De begeleider komt bij het gezin op bezoek en richt zich dan op alle gezinsleden. Als er andere instellingen bij de hulp betrokken zijn, vervult de begeleider de rol van aanspreekpunt en coach.

Werkwijze
De gezinnen die we met '10' voor Toekomst helpen, hebben vaak al verschillende andere hulpverleners over de vloer gehad. Ze hebben dan ook meerdere langdurige en complexe problemen die te maken hebben met zowel de ouders als de kinderen. Al die problemen zijn met elkaar verweven. Dat is ook de reden waarom we met '10' voor Toekomst verschillende aspecten van het gezinsleven tegelijk aanpakken. We onderscheiden de volgende aandachtsgebieden:  

1. Huishouden/wonen
 2. Administratie/financieel heheer
 3. Kind- en zelfzorg
 4. Opvoeding
5. Scholing/werk
6. Daginvulling  
7. Ontwikkeling van het kind/de kinderen
8. Psychische en/of verslavingsproblematiek van de opvoeders  
9. Netwerk
10. Coördinatie van zorg

Door de integrale aanpak leren gezinnen bijvoorbeeld een gezonde dagstructuur te ontwikkelen waarin werk centraal staat. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders. Wij bieden onze specialistische ambulante begeleiding in heel de provincie Utrecht.