Pers

Informatie voor de pers

Voor regionale persvragen

Communicatieadviseur Leger des Heils Maatschappelijke Centrum Rotterdam e.o.

Gert Kraaijveld

T 010 2229888
M 06 51 266 977
g.kraaijveld@legerdesheils-mcr.nl

Voor algemene persvragen

Corporate Communicatie

Tijdens kantooruren
T 036 53 98 111

Buiten kantooruren
Menno de Boer

T 06 512 176 53

Beeldmateriaal
U kunt ons fotomateriaal gebruiken met vermelding: foto: Leger des Heils