Missie van het MCR

De missie van het MCR is geheel overeenkomstig met de missie van het Leger des Heils. Het MCR zet zich vanuit een christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het leven, wonen, werken en maatschappelijk participeren. Het MCR wil er onvoorwaardelijk zijn voor mensen zonder helper. Daarmee geven medewerkers van het MCR de boodschap van het evangelie handen en voeten. Het MCR richt zich op de mens en de samenleving, een samenleving naar Gods bedoelen, waarin alle mensen tot hun recht kunnen komen en waarbij gerechtigheid en solidariteit centrale waarden zijn. Het MCR biedt hulp en inspireert de samenleving om samen op te trekken om gerechtigheid en solidariteit daadwerkelijk te realiseren.