Ons hulp- zorgaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet! Onder aan deze pagina kunt u ons totale hulpaanbod (productenboek) als Maatschappelijk Centrum Rotterdam e.o. downloaden.

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hier en Nu | Dagopvang

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

JongLeren | Hulpaanbod voor kinderen en jongeren

Van de Straat | Nachtopvang

Veldwerk | Outreach & Soepbus

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding

Zij aan Zij | Vrouwen- en tienermoeder opvang

Downloads

Productenboek MCR 2e druk 2016