Geestelijke verzorging

Binnen het Leger des Heils wordt er vanuit twee kanten geestelijke verzorging geleverd. Zo heeft Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg geestelijke verzorgers in dienst en staat het kerkgenootschap mensen bij die pastorale zorg behoeven.

Geestelijke verzorgers

Binnen het Leger des Heils zijn geestelijke verzorgers werkzaam. Zij kunnen vanuit alle afdelingen ingeroepen worden voor geestelijke verzorging. Deelnemers kunnen met de geestelijk verzorger een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen deelnemers de geestelijk verzorger tegenkomen in een voorziening. Vaak is zij beschikbaar voor een praatje. De geestelijk verzorger organiseert ook groepsgesprekken. In zo’n gesprek komen thema’s aan de orde die met het leven te maken hebben. Deelnemers zijn van harte welkom bij deze groepsgesprekken en kunnen zich hiervoor aanmelden bij de geestelijk verzorger.
Meer over Geestelijke verzorgers