Werkbezoek Gert-Jan Segers aan verpleegafdeling de Dukdalf

19-11-2018

Vrijdag 16 november bezocht Gert-Jan Segers van de ChristenUnie verpleegafdeling de Dukdalf van het Leger des Heils in Rotterdam (Het MCR). Gert-Jan Segers is fractievoorzitter én woordvoerder Langdurige Zorg in de Tweede Kamer. Tijdens het bezoek heeft hij gezien hoe het Leger des Heils op deze Rotterdamse locatie verpleeghuiszorg biedt aan ‘mensen zonder helper’. De specifieke doelgroep van de Dukdalf stelt hoge eisen aan de zorg die wordt geboden. Bewoners hebben niet alleen lichamelijke problemen, maar vaak ook psychische problemen. De meesten van hen kampen met (een verleden van) dakloosheid en/of schulden en/of verslaving.

Op de afdeling wordt hard gewerkt om te voldoen aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg, en aan de eisen die zorgverzekeraars stellen voor Eerstelijns Verblijf – de regeling waarmee mensen tijdelijk op de Dukdalf kunnen verblijven. De tarieven zijn echter in veel gevallen niet toereikend voor de complexe zorgvraag voor deze bewoners. En ook lukt het vaak niet om mensen tijdig te laten doorstromen, omdat adequate vervolg huisvesting ontbreekt. Ook kampt de Dukdalf – net als veel andere zorginstellingen – met personeelsgebrek. De hoge inzet van uitzendpersoneel kost veel geld, en komt de kwaliteit van zorg niet ten goede. Het MCR hoopt dat er oplossingen gevonden worden voor de knelpunten waar de afdeling mee te maken heeft.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Ik heb een mooi bezoek gehad bij de Dukdalf van het Leger des Heils. Het is prachtig om te zien hoe een klein, maar toegewijd team van zorgverleners begeleiding kan bieden aan mensen die het zelf niet redden. Ze geven echt handen en voeten aan de missie van het Leger des Heils, om er te willen zijn voor mensen zonder helper. Het is goed om in de praktijk te zien hoe zij er zijn voor een complexe doelgroep. Dat werk is onvoorstelbaar waardevol.”

Op de verpleegafdeling sprak Gert-Jan Segers uitvoerig met bewoners en personeelsleden. Het MCR is blij met de belangstelling vanuit de Tweede Kamer.